Viši predavač

Aljoša Šestanović

Životopis

Rođen je 30. 09. 1971. godine u Splitu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra znanosti stekao je 2002. godine, a doktorirao 2012. godine u grani financija. Imatelj je CFA certifikata, koji se prema Financial Times-u i Bloomberg Businessweek-u smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a. Ima preko 15 godina radnog iskustva na području financija u različitim savjetničkim i financijskim institucijama. Ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera.

Sudski je vještak za financije i računovodstvo. Aktivno je sudjelovao i u radnim tijelima HANFE kao jedan od predstavnika investicijskih društava u radnim tijelima prilikom implementacije novog Zakona o tržištu kapitala usklađenog s EU MiFID direktivom. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Autor je nekoliko zapaženih radova iz područja financija.

Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Osnove financijskog menadžmenta (izdanje 2014.), a čiji su autori Van Horne i Wachowicz. Navedena knjiga je udžbenički standard za kolegij Poslovne financije na brojnim visokim učilištima

Bibliografija

  1. Treba li Hrvatskoj burza vrijednosnih papira? – kritički osvrt (časopis Ekonomija, RIFIN, UDK 33, ISSN 1330-0636)
  2. Ocjena investicijskih odluka u aktivnom upravljanju globalnim dioničkim portfeljima (Ekonomski pregled, Vol. 59 No. 7-8, 2008.)
  3. Ishodišta i perspektive uvođenja tržišta burzovnih izvedenica u RH (Ekonomski pregled, Vol. 64 No. 5, 2013.)
  4. Važnost novčanog toka kao pokazatelja kvalitete poduzetničkog uspjeha (Obrazovanje za poduzetništvo: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Vol. 5 No. 1, 2015.).