Asistent

Andreja Blažević

Andreja Blažević

Andreja Blažević

Asistent

Predmeti

  Životopis

  Zaposlena je u CROATIA osiguranje d.d. na radnom mjestu direktor Službe za korporativno računovodstvo u Generalnoj direkciji.

  U školskoj godini 2010/2011. postala je asistent za predmet Osnove financijskog prava na Visokom učilištu Effectus.

  Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Stekla je zvanje Ovlašteni računovođa 1997/1998. – 1. generacija.

  Član je Udruge poreznih savjetnika i pomagača.

  Bila je zaposlena u SAPIENTIA Nova d.o.o.,Dobra godina d.o.o. i SOUR Chromos gdje je obavljala poslove vezane uz računovodstvo i poreze. Sudjelovala je u izradi i unapređenju informatičkih programa vezenih uz računovodstvo. Tijekom rada stekla je brojne vještine u komunikacijama, timskom radu, rješavanju problema i međuljudskih odnosa.

  Računovodstvo smatra izazovom s posebnim naglaskom na poreze i prenošenje znanja mlađim kolegama i početnicima. Usavršavala je znanja na brojnim stručnim seminarima i edukacijama koje je pohađala. Govori i služi se engleskim jezikom.

  Bibliografija