Predavač

Danijel Miletić

Danijel Miletić

Danijel Miletić

Predavač

Predmeti

  • Financijska tržišta

Životopis

Danijel Miletić rođen je 1980. u Požegi. Nakon završene osnovne škole i Gimnazije, upisuje Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu gdje 2003.godine diplomira na temu „Institucionalni okvir tržišta kapitala u RH”.

2011.godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu završava znanstveni poslijediplomski studij, smjer Menadžment malog i srednjeg poduzetništva, na temu „Upravljanje odnosima s klijentima na tržištu investicijskih fondova u RH”.

Nakon diplome polaže brokerski ispit i ispit za investicijskog savjetnika te radi kao broker u FIMA vrijednosnicama d.o.o., a nakon toga i kao portfolio manager, član uprave te predsjednik uprave u društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o.

Od 2010.godine radi u Zagrebačkoj banci d.d. na različitim vodećim pozicijama u sektoru Maloprodaje (zamjenik direktora regije, direktor ZABE24). 

Na Visokom učilištu Effectus predavač je na kolegiju Banke i bankarsko poslovanje.

Objavio nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Bibliografija