Viši predavač

Ivan Idžojtić

Ivan Idžojtić

Ivan Idžojtić

Viši predavač

Predmeti

  Životopis

  1985. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – financijsko bankarski, a magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Računovodstvo, revizija i financije.

  Ovlašteni je porezni savjetnik – Odobrenja za rad ministra financija Republike Hrvatske – klasa: UP/I-131-01/07-01/67; Ur. broj: 513-07-21-11/07-3.

  Savjetnik je za područje računovodstva i financija. Održao brojna predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza. Održao predavanja na programu „Nadzor i korporativno upravljanje“, VPŠ Libertas Zagreb i Dominoring Zagreb.

  Održao predavanja na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagebu – predmet Računovodstvo i porezi te predavanja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – smjer Računovodstvo i porezi, predmeti: Računovodstvo i Porezi.

  • Savjetnik u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika
  • Zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Računovodstvo i financije“
  • Član raznih stručnih tijela i suradnik na pripremi propisa iz područja računovodstva i poreza.
  • Član Komisije za ispite za ovlaštenog računovođu pri Hrvatskoj zajednici računovođa
  • Član Komisije za ispite za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
  • Član Komisije za ispite za por. savjetnika pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
  • Član Radne skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na području Poglavlja 6 – Trgovačko pravo.

  Bibliografija

  1. Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
  2. Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 11/2000, Zagreb
  3. Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
  4. Idžojtić I.: Dohodak od kapitala, RIF br. 10/2001, Zagreb
  5. Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
  6. Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2002, Zagreb
  7. Idžojtić I.: Konac godine – vrijeme za izbor poreznog statusa obrtnika, RIF br. 12/2002, Zagreb
  8. Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 10/2003, Zagreb
  9. Idžojtić I.: Plaćanje gotovim novcem u zemlji, RIF br. 11/2003, Zagreb
  10. Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 3/2003, Zagreb
  11. Idžojtić I.: Predaja financijskih izvještaja za 2002. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 4/2003, Zagreb
  12. Idžojtić I.: Obračunska plaćanja, RIF br. 11/2004, Zagreb
  13. Idžojtić I.: Izbor fizičke osobe u alternativi – porez na dohodak ili dobit, RIF br. 12/2004, Zagreb
  14. Idžojtić I.: Kamate i kamatne stope prema novim propisima, RIF br. 12/2004, Zagreb
  15. Idžojtić I.: Kamate, zatezne kamate i obračuni kamata, RIF br. 6/2004, Zagreb
  16. Idžojtić I.: Kamate prema novom zakonu, RIF br. 8/2004, Zagreb
  17. Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2005, Zagreb
  18. Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2005, Zagreb
  19. Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2004. godinu, RIF br. 2/2005, Zagreb
  20. Idžojtić I.: Oporezivanje dohotka od dividendi i udjela u dobiti, RIF br. 2/2005, Zagreb
  21. Idžojtić I.: Računvodstveni i porezni učinci promjena upisanog kapitala, RIF br. 6/2005, Zagreb
  22. Idžojtić I.: Cesija – faktoring i oblik plaćanja, RIF br. 10/2006, Zagreb
  23. Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2006, Zagreb
  24. Idžojtić I.: Gotovinska plaćanja u zemlji, RIF br. 12/2006, Zagreb
  25. Idžojtić I.: Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima, RIF br. 12/2006, Zagreb
  26. Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2005. godinu, RIF br. 2/2006, Zagreb
  27. Idžojtić I.: Zatezne kamate – utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 5/2006, Zagreb
  28. Idžojtić I.: Ugovorne kamate – utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 6/2006, Zagreb
  29. Idžojtić I., Amidžić Peročević K.: Izmjene u oporezivanju dobiti, RIF br. 7/2006, Zagreb
  30. Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2006. godinu, RIF br. 1/2007, Zagreb
  31. Idžojtić I.: Kamate u hrvatskom poreznom sustavu, RIF br. 2/2007, Zagreb
  32. Idžojtić I.: Prijeboj (kompenzacija) – pravni, financijski i porezni učinci, RIF br. 3/2007, Zagreb
  33. Idžojtić I., Gulin D.: Izvještaj o promjeni kapitala (glavnice) i bilješke uz financijske izvještaje, RIF br. 4/2007, Zagreb
  34. Idžojtić I.: Obračunska plaćanja s nerezidentima, RIF br. 4/2007, Zagreb
  35. Idžojtić I.: Temeljni kapital i učinci promjena temeljnog kapitala, RIF br. 6/2007, Zagreb
  36. Idžojtić I.: Oporezivanje dobiti za 2007. godinu, RIF br. 1/2008, Zagreb
  37. Idžojtić I.: Razlike u poreznom opterećenju fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit i poreza na dohodak, Zbornik radova XXXVIII simpozija Pula 2003., HZ RIF, 2003.
  38. Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
  39. Idžojtić I.: Cesija – promjena vjerovnika i oblik plaćanja, RIF br. 12/2007, Zagreb
  40. Idžojtić I.: Računovodstvo trezorskih dionica, RIF br. 9/2007, Zagreb
  41. Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2006. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2007
  42. Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2005. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2006
  43. Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2004. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2005
  44. Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 2/2004
   grupa autora: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, HZ RIF, 2006.
  45. grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2006., HZ RIF, Zagreb, 2006.
  46. grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2002., HZ RIF, Zagreb, 2002.
  47. grupa autora: Obračun plaća i porez na dohodak, HZ RIF, 2006.
  48. grupa autora: Obračun plaća, poreza i doprinosa u 2005. god., HZ RIF, 2005.
  49. grupa autora: Hrvatski zakon o porezu na dodanu vrijednost, HZ RIF, 1999.
  50. grupa autora: Nadzor i korporativno upravljanje, Dominoring, Zagreb, 2007.