Docent

Jadranko Jug

Jadranko Jug

Jadranko Jug

Docent

Predmeti

Životopis

Rođen 1. lipnja 1959. u Zagrebu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. Doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012.
Položio pravosudni i javnobilježnički ispit.

Od 2008. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2004. – 2008. zamjenik Državnog odvjetnika Republike Hrvatske.
2001. – 2004. voditelj građansko upravnog odjela u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.
1995. – 2001. zamjenik Državnog Pravobranitelja Republike Hrvatske.
1994. 1995. zamjenik Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske.
1990. – 1994. zamjenik predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici te predsjednik Građanskog odjela Općinskog suda u Velikoj Gorici.
1985. – 1990. sudac Općinskog suda u Velikoj Gorici.
1983. 1984. vježbenik Općinskog suda u Zagrebu.
1982. – 1983. vježbenik Županijskog suda u Zagrebu.
Od 1995. suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja građanskog, građansko procesnog i obiteljskog prava.
Od 1998. član je Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.
Od 2005. arbitar je pri Arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore.
Od 2005. izmiritelj pri centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.
Od 2006. izmiritelj pri centru za mirenje hrvatskog ureda za osiguranje.
Od 2017. gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na katedri iz građanskog prava
Od 2018. docent na pravnom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci na katedri iz građanskog prava.
Od 2018. sudjeluje kao predavač na predmetima Stvarno i obvezno pravo na Visokoj školi za financije i pravo Effectus.

Član je Udruge sudaca Republike Hrvatske.

Bibliografija

Knjige u koautorstvu:

 1. Stvarno pravo-Posebna pravna uređenja, Svezak treći, Narodne novine, Zagreb, 
  2011.
 2. Pravni leksikona u izdanju Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2007.

Znanstveni radovi:

 1. Stvarna prava na pomorskom dobru?, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34., br. 1., 2013., str. 277 – 303, (prethodno znanstveno priopćenje).
 2. Naknada štete u upravnom sporu, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, god. 50–broj 2/213 (108), 2012., str. 443 – 456, 2012., u koautorstvu s Ingom Barlek Vezmar (pregledni znanstveni rad).
 3. Stjecanje i uknjižba prava vlasništva na nekretninama bivših društvenih poduzeća Liber Amicorum Nikola Gavella – Građansko pravo u razvoju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007., str. 146 – 176, (pregledni znanstveni rad).
 4. Naknada buduće štete, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 36., br.1., 2015., str. 467 – 488, (pregledni znanstveni rad).
 5. Raspolaganje vodnim dobrom, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 37., br. 1., 2016., str. 367 – 384, (izvorni znanstveni rad).
 6. Tužbe za zaštitu prava vlasništva, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 19, Organizator, Zagreb, 2012., str. 35 – 66 (izvorni znanstven rad).
 7. Razvrgnuće suvlasništva na nekretninama, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 16, Organizator, Zagreb, 2009., str. 123 – 165 (pregledni znanstveni rad).
 8. Pretvorba prava vlasništva prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 20, Organizator, Zagreb, 2013., str. 103 – 134, (izvorni znanstveni rad).
 9. Pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika u odnosu na vlasnika stvari, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,vol. 38., br. 1., 2017., str. 527 – 546 (pregledni znanstveni rad).
 10. Zaštita povjerenja u zemljišne knjige u normativi i sudskoj praksi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o Zemljišnim knjigama – 1997. – 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda, Inženjerski biro, Zagreb, 2017., str. 96 – 121 (pregledni znanstveni rad).
 11. Odgovornost za štetu i naknada štete počinjene ratnim zločinom, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,vol. 39., br. 1., 2018., str. 601 – 632 (pregledni znanstveni rad).
 12. Zadužnica u hrvatskom pravnom sustavu i sudskoj praksi, Javni bilježnik, godina XXI, br. 44., Zagreb, 2017., str. 7 – 17 (pregledni znanstveni rad).