Viši predavač

Jelena Uzelac

Životopis

Rođena 31. 08. 1980. U Gospiću. Diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Po završetku studija radila je na Općinskom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Otočcu, te kao predavač građanskopravne grupe predmeta na Veleučilištu „Nikola Tesla”, Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te na Veleučilištu VERN gdje je članica ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice te nositelj predmeta Politički sustav RH. Od 01. rujna 2010. je u zvanju višeg predavača zaposlena na Visokom učilištu Effectus.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je brojnih zapaženih radova iz područja građanskog prava koji su objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih konferencija te domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama.

Također, autorica je i kategoriziranog i recenziranog nastavnog materijala za predmete Uvod u pravo i pravosudni sustav RH te Stvarno pravo.

Bibliografija

  1. Uzelac, Jelena, Uređenje međa, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991), v. 28, br. 1, 2007. UDK: 347.242;
  2. Uzelac, Jelena, Upravljanje imovinom tijela jedinica lokalne i područne samouprave, Zbornik radova 1. Međunarodne konferencije Razvoj javne uprave, Vukovar, 2011.;
  3. Uzelac, J., Trbojević, G., Adhezijsko sklapanje ugovora s posebnim osvrtom na tumačenje spornih odredbi, Pravo u gospodarstvu, svibanj/lipanj 2013.
  4. Uzelac, J., Obvezno sklapanje ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti i odgo-vornost za uredno izvršenje usluge, objavljeno u Zborniku radova 4. Međunarodne konferencije Razvoj javne uprave, Vukovar, 2014.
  5. Salač, J., Uzelac, J., Consumer protection in the Republic of Croatia in the context of harmonization with the acquis communautaire, FIP, 2/2015.