Predavač

Katarina Sokić

Životopis

Katarina Sokić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Na istom fakultetu završila je 2010. godine  poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti obranivši magistarski rad na temu „Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti“. Pravosudni ispit položila je 1997. godine, a javnobilježnički ispit 2006. godine.

Pripremnu godinu doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2012. godine. Nakon završene pripremne godine pohađala je doktorski studij Psihologija. Doktorski rad pod naslovom „Provjera trijarhijskoga modela psihopatije“ obranila je 14. srpnja 2017. godine. Od 1995. godine do 2006. godine radila je u odvjetničkoj službi, isprva kao odvjetnička vježbenica, a nakon položenog pravosudnog ispita kao odvjetnica. Od 2006. godine do 2017. radila je u javnobilježničkoj službi kao javnobilježnički prisjednik.

Po završetku doktorskog studija napušta javnobilježničku službu i od 01.studenog 2017. zaposlena je kao predavač na EFECTUS studij financije i pravo u Zagrebu, u punom radnom vremenu. Na istom studiju izvodila je nastavu i kao vanjski suradnik od akademske godine 2013/2014.

Na prediplomskom i diplomskom studiju EFECTUS-a sudjeluje  u nastavi na više kolegija među kojima su Psihologija osobnosti i organizacije, Praktikum u ljudskim potencijalima, Statusne promjene trgovačkih društava. Pod njenim mentorstvom obranjen je veći broj završnih i diplomskih radova. Voditeljica je Centra razvoja karijera i podrške studentima na EFFECTUS studij financije i pravo.

U dosadašnjem istraživačkom radu bavila se uglavnom psihologijom ličnosti (općih i specifičnih crta ličnosti), psihologijom individualnih razlika (emocionalna inteligencija, kognitivna i emocionalna empatija, emocije, privrženost, anksioznost, depresivnost, agresija, impulzivnost, vrijednosne orijentacije, osobna dobrobit) i organizacijskom psihologijom. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, te pubiciranjem radova  u znanstvenim časopisima.

Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

 1. Sokić, K. (1994). Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnika na području Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu u razdoblju od 1990-1994. godine. Diplomski rad. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Sokić, K. (2010). Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti. Magistarski rad. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Sokić, K. (2017). Provjera trijarhijskoga modela psihopatije. Doktorska disertacija. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni radovi 

 1. Sokić, K., Ljubin Golub, T. (2019). Exploring the role of boldness in The Triarchic Psychopathy Model. Psihološka istraživanja, Special issue: The dark side of human personality, ISSN: 0352-7379, Vol. 22 No. 1, UDK: 159.923.3.075:616.89 159.97, str. 135-152, DOI: 10.5937/PSISTRA22-18884.
 2. Sokić, K., Horvat, Đ., Krakan, I. (2019). Hexaco personality traits as predictors of impulsive buying in men and women. Conferences’ proceedings XV. IMR (INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XV), Opatija 2019. ISSN: 1847-0408, str. 621-636.
 3. Sokić, K., Horvat, Đ.(2019). Examining the role of boldness in the the prediction of emotional intelligence in men and women. Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, ISSN: 1334-4684 (Tisak), ISSN: 1334-4676 (Online), Vol. 17 No. 2-B, str. 315-325, DOI: 10.7906/indecs.17.2.8.
 4. Međedović, J., Wertag, A., Sokić, K. (2018). Can Psychopathic Traits be Adaptive? Sex Differences in Relations between Psychopathy and Emotional Distress. Psihologijske teme, ISSN: 1332-0742 (Tisak), ISSN 1849-0395 (Online), UDK:159.9, Vol. 27 No.3, str. 481-497, DOI:10.31820/pt.27.3.7.
 5. Sokić, K., Lukač, M. (2018). Uspješna psihopatija: stvarnost ili mit. FIP : Financije i pravo, ISSN 1849-241X (Tisak), ISSN: 1849-4803 (Online), Vol. 6 No.1, str. 7-28.
 6. Sokić, K. (2018). Biološki i psihosocijalni rizični čimbenici razvoja psihopatije. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. ISSN 1848-7963 (Online), UDK:343.9+316.624+37.013.42, CODEN: KSINEF, Vol. 26 No.1., str. 100-118, DOI:10.31299/ksi.26.1.4.
 7. Sokić, Katarina; Horvat, Đuro (2018). The Dark Side of Leadership: Does Boldness Predict Successful Interpersonal Behaviors? Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. ISSN: 1849-7950, str. 404-412.
 8. Sokić, K., Wertag, A. (2018). Examing the effects of disinhibition in understanding empathy and attachement. Proceedings of the 24th scientific conference Empitical studies in psychology. 23–25. ožujak 2018, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN: 978-86-6427-090-8, str. 43-45.
 9. Sokić, K., Uzelac, J. (2018). Imovinskopravni položaj osoba lišenih poslovne sposobnosti. FIP – Financije i pravo, ISSN: 1849-241X, Vol.6 No. 2, str. 7-32.
 10. Ljubin-Golub, T., Sokić, K. (2016). The relationships between triarchic psychopathic traits and value orientations in men and women. Psihološka istraživanja, UDK: 159.923.072 185-203 159.97 616.89-008, ISSN:0352-7379, eISSN: 2560-306X, Vol. 19 No. 2, str. 185-203, DOI:10.5937/PsIstra1602185L.

Izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Sokić, K., Horvat, Đ., Krakan, I. Hexaco personality traits as predictors of impulsive buying in men and women. Interdisciplinary management research (IMR) conference XV, Opatija, 2019.
 2. Sokić, K., Bigović, M. HEXACO personality traits as predictors of values. 24th Ramiro and Zoran Bujas’ Days. Zagreb, 2019.
 3. Sokić, K., Horvat, Đ., Lukač, M. The relationship between triarchic psychopathy and well-being, 13th Alps Adria Psychology Conference. Ljubljana, 2018.
 4. Sokić K., Ljubin Golub T. Exploring the adaptive role of boldness in The Triarchic Psychopathy Model. 19th European Conference on Personality (ECP 19), Zadar, 2018.
 5. Sokić, K., Wertag, A. Examining the effects of disinhibition in understanding empathy and attachment. EIP 2018, XXIV Scinetific conference empirical studies in psychology, Beograd 2018.
 6. Sokić, K., Horvat, Đ. The dark side of leadership: Does boldness predict successful interpersonal behaviors? ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Split, 2018.
 7. Wertag, A., Međedović, J., Sokić, K. (2017). Can psychopathic traits be adaptive? Gender differences in relations to emotional distress. XXIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 2017.
 8. Wertag. A., Sokić, K. Psychopathy and reactions to distress: Can psychopathic traits be adaptive? 12th Alps-Adria Psychology Conference, Rijeka, 2016.
 9. Sokić, K., Ljubin Golub, T. (2015). Povezanost trijarhijskog modela psihopatije i vrijednosnih orijentacija. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 2015.
 10. Sokić, K., Ljubin Golub, T. Provjera trijarhijskog modela psihopatije u okviru HEXACO modela ličnosti. 19. Dani psihologije u Zadru, Zadar, 2014.