Predavač

Katica Amidžić Peročević

Životopis

Rođena 12. studenoga 1949.g. u Bokšiću.

Diplomirala 1973. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta u Zagrebu. Radila u Službi društvenog knjigovodstva na najsloženijim poslovima kontrole društvenih sredstava. Od 13. rujna 1993.g. do 30 travnja 2008.g.radila u Ministarstvu financija, Središnjem uredu Porezne uprave na poslovima uvođenja hrvatskog poreznog sustava, i tumačenja poreznih propisa, a od svibnja 2008.g. kao porezni savjetnik u j.t.d. Javorović, Idžojtić i partneri, uz stalno usavršavanje pohađanjem škola, seminara i tečajeva, među kojima i u Ludwigsburgu na Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanze za predavača iz područja javnih financija.

Od 1997. – 2008.g. sudjelovala na seminarima OECD-a, Fiscalisa, IBFD International Tax Academy, u Beču, Dublinu, Budimpešti, Zagrebu, iz područja javnih financija, s raznim temama, kao Modeli OECD-a o transfernim cijenama, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, EU direktive o porezima, slobodi transfera kapitala, porezni sustavi europskih zemalja, civilna društvo u poreznim sustavima…

Za potrebe predavača na Poreznom studiju, završila metodičko-didaktički tečaj koji su održavali stručnjaci Učiteljske akademije 2000.g. Predavač na brojnim seminarima iz područja poreza i računovodstva u Poreznoj upravi, za savjetničke kuće (TEB, Rif, RRIF, Informator, Računovodstvo i porezi u praksi,..), predavač na Poreznom studiju Pravnog fakulteta i Ministarstva financija, Visokoj poslovnoj školi Libertas, dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te drugim poslovnim školama.

Članica Radne skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na području Poglavlja 16 – Porezi, povjerenstva za polaganje ispita za poreznog savjetnika od 2005. do 2008.

Bibliografija

  1. Grupa autora: Komunalne djelatnosti i javna nabava, Zagreb 2009.g. Novi inforamtor d.o.o.
  2. Grupa autora: Porez na dodanu vrijednost, Zagreb, 2008.g. Teb d.o.o.,
  3. Grupa autora: Kamate, jučer, danas, sutra, Zagreb, 2008.g. Teb d.o.o. Zagreb
  4. Grupa autora: Javno privatno partnerstvo i drugi načini upravljanja nekretninama, Zagreb, 2007. g. Novi informator,
  5. Poticaji ulaganja kao fiskalne potpore putem porezana dobit za 2014.g. Rif br.2/2015
  6. Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2014.g.
  7. Zašto je porez na imovinu štetan RRIF br. 11/2013