Profesor visoke škole - trajno zvanje

Ksenija Klasić

Ksenija Klasić

Ksenija Klasić

Profesor visoke škole - trajno zvanje

Predmeti

Životopis

Dr.sc. Ksenija Klasić radi u u K&K posredovanje d.o.o. kao član uprave i ovlašteni posrednik u osiguranju.

Diplomirala je teorijsku fiziku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na području informacijskih znanosti na FOI Varaždin. Iskustvo na području organizacije poslovanja osiguravajućih društava stekla je kao direktor nadležan za organizaciju rada i tehnologiju prvo u Croatia osiguranju, a zatim u Allianz Zagreb.

Nakon višegodišnjeg iskustva u gospodarstvu radila je kao neovisni savjetnik za područje razvoja i upravljanja poslovnim procesima, organizaciju i informatiku, te je do 2009. godine obavljala poslove stalnog sudskog vještaka za informatičku djelatnost. Od 2000. godine predaje kolegije iz područja osiguranja i informacijskih znanosti na visokim učilištima kao vanjski suradnik.

Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova, te autorica i koautorica više skripata i knjiga iz područja osiguranja i informacijskih znanosti, koje se koriste kao udžbenici u nastavi. Knjiga „Osnove osiguranja-načela i praksa“ koju je napisala u koautorstvu s prof.dr.sc. Ivom Andrijanićem obavezna je literatura za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju. Također, prevedena je na albanski jezik i prilagođena za potrebe nastave na tamošnjim sveučilištima.

Izabrana je u naslovno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, te docenta i profesora visoke škole u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje ekonomija.

Bibliografija