Viši predavač

Ljubica Javor

Životopis

Rođena 18.01.1956. godine u Senju. Diplomirala 1978. godine na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Magistrirala 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Po završetku studija radila 8 godina u računovodstvu proizvodnih tvrtki, 6 godina su SDK, 14 godina u Ministarstvu financija-Poreznoj upravi i 8 godina u tvrtki koja se bavi poreznim savjetništvom.

Predavala na brojnim seminarima iz područja oporezivanja, predavala na Poreznom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu, a od osnivanja i na Visokom učilištu Effectus. Bila aktivno uključena u uvođenje i primjenu PDV-a u Hrvatskoj od 1998. godine, članica Radne grupe za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za Poglavlje 16-Porezi, sudjelovala u projektima vezanim za usklađivanje propisa o PDV-u s direktivama EU.

Autorica knjige o PDV-u i brojnih članaka u stručnim časopisima, koautorica brojnih knjiga s područja oporezivanja PDV-om.

Bibliografija

  1. PDV u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013, TEB d.o.o., Zagreb, 2013, (knjiga – autorica)
  2. Sve o PDV-u, Poslovni zbornik d.o.o. , Zagreb, 2003, (knjiga-koautorica)
  3. Prilagodbe Zakona o PDV-u i Porezne uprave za Europsku uniju – Zbornik radova 40. Simpozija HZRFD, u Puli, 2005. godine
  4. Može li PDV utjecati na konkurentnost poduzetnika? – Zbornik radova 43. Simpozija HZRFD, u Puli, 2008. godine
  5. Oporezivanje nekretnina PDV-om od 1.1.2015. – RIF, br.4/2015, HZRFD, Zagreb