Viši predavač

Marijana Stojanović

Marijana Stojanović

Viši predavač

Predmeti

Životopis

Rođena u Rijeci. Diplomirala na Hotelijerskom fakutetu Opatija 1996. godine, a 2003. završila poslijediplomski znanstveni studij, smjer Menadžment u suvremenom hotelijerstvu.

Radila je kao asistent na katedri za računovodstvo na istom fakultetu. 1999. godine zapošljava se u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima, na poslovima financijskog analitičara, portfolio managera, te trenutno direktorice Direkcije poslova podrške. 

Od 2012. godine vanjski je suradnik na Visokom učilištu Effectus, u zvanju višeg predavača. 
Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova.

Bibliografija

  1. Stojanović M., “Jedinstveni sustav izvješćivanja za hotelijerstvo”, RRIF br.11/2006. str. 51.-55.
    Peršić M., Stojanović, M., “Accounting Reporting System and Information Technology in the Croatian Hospitality Industry” 3rd International Conference – Accounting Theory – Towards Balanced Development”, Cracow University of Economics, Krakow & Grand Valley State University Michigan, May 23 -25, 2005. Conference proceedings (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
  2. Peršić M., Stojanović, M., “The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry”, 2nd International Conference – An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Zagreb, June 17-19, 2004; (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
  3. Peršić M., Stojanović, M., “The Transformation Process of Accounting in Croatian Hospitality Industry”, Second International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo ICES 2003, “From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Developmnet in Transition Economies”, October 9-11, 2003; Conference proceedings (Stojanov, D., Ćulahović, B., ur.), Sarajevo, Faculty of Economics, 2004., (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
    Pohađala brojne stručne edukacije renomiranih svjetskih edukatora iz područja financija, kao što su Financial Technology Transfer Agency, Luxemburg, te Euromoney London. 1998. godine kao dobitnica stipendije američke vlade boravi na stručnom usavršavanju na University of Kentucky, Lexington, USA.