Redoviti profesor

Marinko Jurčević

Marinko Jurčević

Marinko Jurčević

Znanstveni suradnik
Redoviti profesor

Predmeti

Životopis

Prof. dr. sc. Marinko Jurčević rođen je 20. srpnja 1966.god. u Žepču. Osnovnu školu završio je u Žepču, a srednju školu u Zenici. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1997. god. magistrirao na dva poslijediplomska studija, specijalističkom i znanstvenom. Na istom fakultetu je doktorirao 2000.godine. Također je i apsolvent na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, gdje proučava komunikacijsko-medijske aspekte duhovnosti, te marketing duhovnosti i etiku poslovanja.

Do danas je ostvario 28 godina radnog staža. Radno iskustvo je stjecao obavljajući različite poslove od rada u gospodarstvu (radeći kao rukovoditelj predstavništva, te baveći se obradom tržišta), do rada u državnim tijelima uprave (Ministarstvo vanjskih poslova RH, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH). Jedanaest godina je radio na HRT-u u Odjelu Marketinga HR-a, kao propagandista – realizator, baveći se medijskim oglašavanjem, organizacijom i provođenjem različitih medijskih kampanja. Imenovan je stalnim sudskim vještakom za promet, tehniku i procjenu, te prvim sudskim vještakom u Republici Hrvatskoj za marketing i medije.

Od 2000. godine surađuje i izvodi nastavu na više visokoškolskih ustanova. Kao stručni suradnik/konzultant/edukator, surađuje s više domaćih i međunarodnih poduzeća/ organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora.

Od 2007. god. stalno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao redoviti profesor, gdje je voditelj Katedre za pravo i ekonomiku, te je nositelj i izvođač nastave na više kolegija preddiplomskog, diplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija.

Objavio je značajan broj znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, a koji su objavljeni u međunarodnim referentnim časopisima ili su pak prezentirani na međunarodnim znanstvenim kongresima i savjetovanjima.

Član je Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Družbe braće hrvatskog zmaja te različitih strukovnih asocijacija.

Bibliografija

Knjige:

  1. Bukljaš Skočibušić, Mihaela; Radačić, Željko; Jurčević, Marinko. „Ekonomika prometa“// Sveučilišni udžbenik Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, 2011.

Članci:

  1. Jurčević, Marinko; Barić Danijela; Herceg Bruno: „Pretpristupni fondovi Europske unije u funkciji izvora financiranja prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj“, Ekonomski vjesnik; vol XXIV, broj 2/
  2. Jurčević, Marinko; Mitrović, Frane; Nadrljanski, Mila; „System dynamics and Theory of Chaos in Freight Rate Forming in Shipping“. // Promet. 22 (2010) , 6; 433-438
  3. Tomašić, Dubravko; Jurčević, Marinko; Mavrin, Ivan: „Implementation of E-Procurement System in Function of Supplys Optimization in the Supply Chain“ // LOGI Scientific Journal on Transport and Logistics. 1 (2010) , 2; 68-83
  4. Jurčević, Marinko; Skoko, Ivan; Ivaković Babić, Morana: „An Overview of the Shipping Trade in the Republic of Croatia and Possibilities of its Development“ // Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Ports and Waterways – POWA 20111. Tansport market: Inetrmodality and Liberalization
  5. Jurčević, Marinko; Tuđman, Gordana; Ivaković Babić, Morana; „Marketing Affirmation of Sea Ports in Passenger Traffic“ // Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Ports and Waterways – POWA 2011. Transport market: Intermodality and Liberalization
  6. Bajor, Ivona; Jurčević, Marinko; Ivaković Babić, Morana; „Human Resorces Management in Reverse Logistics Operations“ // Polytrasport Systems. Krasnoyarsk, 2010. 41-46
  7. Božić, Diana; Jurčević, Marinko; Ivaković Babić, Morana: „Logistic process evaluation by measuring performance indicator“ // 13. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti Promet, pomorstvo in logistika : zbornik referatov = 13th International Conference on Transport Science Transport, maritime and logistics science (ICTS – 2010) : conference proceedings