Viši predavač

Milan Stipić

Milan Stipić

Milan Stipić

Viši predavač

Predmeti

  • Upravni postupak i upravni spor

Životopis

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija radio u općinskoj upravi u Zaboku, potom u Općini Trešnjevka-Zagreb, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Državnom inspektoratu i Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Kao predavač i uvodničar sudjelovao je na više stručnih i znanstvenih skupova. Bio je član više radnih skupina za procjenu učinka propisa (izrada nacrta prijedloga zakona), predsjednik Povjerenstva za žalbe Državnog inspektorata, predavač na seminarima za izobrazbu državnih službenika.

Član je Ispitnog povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita, član Višeg službeničkog suda i član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija.

Od 2. svibnja 2011. godine je u zvanju predavača na Visokom učilištu Effectus, a od svibnja 2016. u zvanju višeg predavača.

Bibliografija

 Autor je više desetaka radova iz područja građanskog, upravnog, prekršajnog i inspekcijskog prava, objavljenih u stručnim i znanstvenim publikacijama, od kojih se izdvaja: 

 

  1. Koncesije u hrvatskom zakonodavstvu i gospodarskoj praksi. /rasprava, mišljenja i neki primjeri koncesija/. Zbornik radova. Inženjerski biro d.d. Zagreb, III. Tradicionalno savjetovanje – Aktualnosti hrvatskoga gospodarstva i pravne prakse, Opatija 97. predavač na savjetovanju. Opatija 8., 9. i 10. listopada 1997.
  2. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i poticajne mjere za obnovu i razvitak područja posebne državne skrbi. Informator, br. 4548 od 8. listopada 1997.
  3. Djelatnost trgovine pod nadzorom gospodarskih inspektora /Nadzor kakvoće proizvoda u prometu/. Časopis računovodstvo i financije, Rif Zagreb, veljača 2004. Knjiga, zbornik radova TRGOVINA pravila i propisi – zaštita potrošača – porezi i evidencije – nadzor.
  4. Primjena Zakona o Državnom inspektoratu /drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje/. – knjiga. RRiF-plus d.o.o. Zagreb, veljača 2007.
  5. Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja – knjiga, Effectus, Zagreb, 2015.