Izvanredni profesor

Mira Lenardić

Mira Lenardić

Mira Lenardić

Izvanredni profesor

Predmeti

Životopis

Rođena 1949. u Zagrebu.

Dr.sc. Mira Lenardić od 2014. do 2017. godine obnašala je funkciju dekana EFFECTUS – studij financije i pravo u Zagrebu.

Više od dva desetljeća aktivna u organiziranom znanstveno-istraživačkom i obrazovnom radu, a bila je imenovana na rukovodeće položaje u državnoj upravi i gospodarskim asocijacijama (dugogodišnja je voditeljica rada Nacionalnog vijeća za konkurentnost). Ekspert je za vođenje i koordiniranje specijalnih strateških projekata, posebno iz područja znanstveno-tehnološke i obrazovne politike, industrijske politike i razvoja, nacionalne i sektorske konkurentnosti te iz područja regionalnog razvoja.

Dr.sc. Mira Lenardić kontinuirano, od 2004. godine djeluje u visokoškolskoj nastavi. Rad u nastavnoj djelatnosti započinje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao gost predavač, te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Od 2009. godine aktivna je kao nastavnik na stručnim studijima u sustavu stručnog visokog obrazovanja.
Dr.sc. Mira Lenardić doktorirala je 1986 godine na temu „Financiranje znanstvenoistraživačkog rada u SR Hrvatskoj“

Bibliografija

  1. M. Lenardić, Nacionalna i regionalna konkurentnost Hrvatske/National and regional competitiveness of Croatia, Zbornik radova/Conference proceedings, 21. Tradicionalnog savjetovana „Ekonomska politika RH u 2014. Godini“/ 21. Croatian economic association conference on „Economic policy of Croatia 2014“, Hrvatsko društvo ekonomista, 2013, pp (245-275)

  2. Paola Poljak, Ivo Duboković and Mira Lenardić, Reasons and conditions for the systematic implementation of CSR in entrepreneurial companies – application of experiences from a large business system , Proceeding of the ICEL3 conference, Zagreb, 2013, pp. ???

  3. M. Lenardić, Rehabilitation of war-torn areas in Croatia, EST-OVEST, No. 6, 1996 Trieste, pp. 57-81

  4. M. Lenardić, Science and Technology Policy and Academy-Industry Links in Croatia: Structural Problems and their Resolution in “Building New Basis for Innovation the Transformation of the R&D System in Post-Socialist States” (ed A. Webster), UK, 1996, pp. 98-106

  5. M. Lenardić, The Competitiveness and Structural Adjustment in Croatia. Some Experiences”, workshop on “Industrial Rectructuring and its Impact on Regional Development, Rovinj/Zagreb, 1995, pp. 115-127

  6. M. Lenardić, The Science and technology in the Transition Economy of Croatia: The Changing Academy-Industry Relations: Case study “KONČAR- Technological Park, Ekonomski pregled, Zagreb, 9-10/1994, (pp. 624-635)

  7. S. Radošević, M.Cimeša, M. Lenardić, Konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva co-author:, Ekonomski pregled Zagreb 11-12,1993, (pp. 683-716)

  8. M. Lenardić, Tehnološke promjene i njihov utjecaj na razvitak ljudskih potencijala, Ekonomski pregled, Zagreb 5-6, 1993, (pp. 358-372)

  9. M. Lenardić, Organisation of Science and Technology in the Ex-Yugoslav republics, Proceeding of the International Seminar on “Organisational Structure of Science in Europe”, April 27-29,1992, Venice, Italy, UNESCO-ROSTE, Technical Report NO. 11, (pp. 265-281)