Predavač

Natalia Tutek

Životopis

Rođena 19. 01. 1987. u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija iz informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Radi u HPB d.d. marketing i razvoj novih proizvoda. U zvanju asistenta na Visokom učilištu Effectus na predmetu Marketing financijskih institucija.

Bibliografija

  1. Anić Natalia: „Odnosi s javnošću – bitan dio političkog marketinga“, National Security and future, broj 3/2012, str. 73 – 83
  2. Anić Natalia, Tutek Emanuel: Cannes Lions, Tržište Vol. XX (2008), br. 2, str. 257 – 259