Predavač

Vlatko Mićković

Životopis

Rođen 21.prosinca 1958. godine u Zagrebu. Oženjen s Ljiljanom Laktić, Ima troje djece: Ana, Ivana i Lana.

1973. završio Osnovnu školu “Kralj Tomislav” u Zagrebu, Nova cesta 92, a potom i gimnaziju “Trešnjevka” u Zagrebu, Dobojska 12.

1977. godine upisuje Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, odjel matematike, smjer profesor matematike. Tijekom studija uključuje se u interdisciplinarni projekt prof.dr. Osmana Muftića na izradi matematičkih modela dijelova ljudskog tijela.

1982. diplomirao sam kod prof.dr Izeta Aganovića s temom diplomske radnje “Simetrija materijala” Sudjeluje u nizu znanstvenih skupova na Strojarskom fakultetu u Zagrebu, te na Tekstilnom fakultetu u Mariboru.

1985. godine magistrira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, pod vodstvom mentora prof.dr. Osmana Muftića s temom “Biomehanički model harmonijske strukture ergonomskih antorpometrijskih veličina” s područja biologije polje biomedicine.

U predstavljanju svojih radova sudjeluje u nekoliko Škola biološke antropologije i 1987. na Svjetskom kongresu antropologa u Zagrebu. 

1992. obranio doktorsku disertaciju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Biomehanički model ramenog obruča i ruke u čovjeka” kod prof.dr. Osmana Muftića s područja biologije polje biomedicine. Kao doktor znanosti sudjeluje u permanentnom školovanju i praćenju literature na skupovima u organizaciji Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva prosvjete i športa, Instituta za antropologiju, te Hrvatske gospodarske komore.

1983. godine zapošljava se kao profesor matematike u Jezičnoj gimnaziji, a potom u Tekstilnoj školi u Ulici baruna Filipovića.

1985. godine uključuje se u rad Instituta za antropologiju Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas surađuje.

1987. godine zapošljava se u Ekonomskoj školi u Dobojskoj 12 u Zagrebu. Imam ukupno 27 godina neprekinutog radnog staža u obrazovanju.

1991. godine sudjeluje u izradi i provođenju novog progama za ekonomske škole u Republici Hrvatskoj kojim je odbačen program koji je vrijedio iz vremena komunizma.

1995. godine sudjeluje u izradi novog plana i programa za ekonomske škole u Republici Hrvatskoj koji je i danas važeći. Taj se program sastoji od nastavnog plana i okvirnih programa za područje ekonomije i trgovine (Glasnik ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996.), Zajedničkog predgovora za sve stručne nastavne programe za gospodarske (ekonomske) škole u Republici Hrvatskoj, (Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb, 1996.) i Gospodarskog pojmovnika ( Birotehnika, Zagreb, 1996.)

Kao profesor Ekonomske škole sudjeluje u organizaciji seminara za provedbu plana i programa na kojima drži nekoliko predavanja:
“Točke pokrića – break even points” “Novi Vinodolski, 1997.
“Tiskanje novca kao kreiranje nacionalnog bogatstva ex nihilo” Lovran 1998.
“Slobodno poduzetništvo slobodnih tržišnih gospodarstava slobodnog svijeta” Novi Vinodolski, 1997.
1993. godine postajem Predsjednik savjeta za gospodarstvo, politiku i razvoj Hrvatske gospodarske komore pri Sektoru za gospodarsku politiku i razvoj HGK. 
Od 1997. godine uz ostale obveze radi i u Ministarstvu financija kao ovlašteni procjenitelj vrijednosti nekretnina radi razreza poreza na promet nekretninama.

Bibliografija

 1. Simetrija materijala, diplomski rad, Zagreb, 1983.
 2. O. Muftić, V. Mićković, J. Radoš, : Harmonijska struktura antropometrijskih veličina, Sistem čovjek mašina okruženje, Maribor, 1984.
 3. V. Mićković: Biomehanički model harmonijske strukture ergonomskih antropometrijskih veličina. magistarski rad, Zagreb 1985.
 4. V. Mićković: Harmonijska kružnica i usporedba antropometrijskih značajki, Priština, 1986.,
 5. V. Mićković, E. Muftić: External and internal mass moments of the human arm, 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, 1988
 6. E. Muftić, V. Mićković: Vanjski i unutarnji momenti inercije ljudske ruke, ICED, Zbornik radova, Dubrovnik, 1990.
 7. V. Mićković: Gospodarski maksimum protiv društvenog optimuma, Glasnik, Zagreb, 1992.
 8. V. Mićković: Hrvatski gospodarski ustroj, izlaganje na Savjetu za gospodarstvo, politiku i razvoj HGK, 1992.
 9. V. Mićković: Biomehanički model ramenog obruča i ruke u čovjeka, doktorska disertacija, Zagreb 1992.
 10. V. Mićković: Ante Čičin Šain, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 1993.
 11.  V. Mićković: Recenzija udžbenika prof.dr. Velimira Sriće : Informacijski sustavi, po narudžbi Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1996.
 12. V. Mićković: Recenzija knjige Marijan Cingula-Domagoj Grabovac-Nataša Miletić: Poduzetništvo, narudžba Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1997.
 13. V. Mićković: Ustroj kreditiranja i nadzora gospodarstva u područjima od posebne državne skrbi, po narudžbi Ministarstva obnove i razvitka, 1998.
 14. V. Mićković: Gospodarski razvoj poljoprivrede (model), po narudžbi Ministarstva obnove i razvitka, 1998.
 15. V. Mićković: 950.000 posto gospodarske propasti, prof. Zduniću, Zagreb, 1998.
 16. Bras M, Loncar Z, Boban M, Gregurek R, Brajković L, Tomicic H, Muljacic A, Mickovic V, Kalenić B. Self-Inflicted Burns in Patients with Chronic Combat- Related Post-Traumatic Stress Disorder. Coll Antropol 2007:31(4): 315-319.
 17. Bras M, Loncar Z, Brajković L, Gregurek R, Mickovic V. Coping with severe burns in the early stage after burn injury. Coll Antropol. 2007:31(1):159-63.
 18. Loncar Z, Bras M, Mickovic V. The relationships between burn pain, anxiety and depression.Coll Antropol. 2006:30(2):319-25.
 19. Braš M, Lončar Z, Mickovic V. The Interrelationships between Pain, Anxiety and Depression in Burn Injured Patients. European Journal of Pain 2006; Suppl.1 10:227