Studentska služba

Radno vrijeme

Ponedjeljak09:00 - 19:00
Utorak09:00 - 19:00
Srijeda09:00 - 19:00
Četvrtak09:00 - 19:00
Petak09:00 - 19:00

Za sve nejasnoće i detalje obratite nam se telefonom ili e-mailom.

TELEFON: 385 (1) 611 77 77

E-MAIL: referada@vsfp.eu

 

Ivana Radman Livaja, bacc.oec. – iradman@vsfp.eu

Josipa Belobrajdić, bacc.oec. – josipa.belobrajdic@vsfp.eu

Tomislav Lozančić, bacc.oec. – tlozancic@vsfp.eu