Upisi

Otvorene su prijave za upis na stručni preddiplomski studij Financije i pravo (3 godine / 180 ECTS).

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i pravo ostvaruje kandidat:

  • koji je završio četverogodišnju strukovnu ili umjetničku srednju školu, položio završnu školsku maturu i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu 
  • koji je završio gimnaziju i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu 

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i pravo ostvaruje se u kvalifikacijskom postupku.

Kvalifikacijski postupak EFFECTUS provodi kroz dva moguća načina vrednovanja postignuća:

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

 

Dodatne informacije:

Effectus – studij financije i pravo

Telefon: +385 (1) 611 77 77

E-mail: referada@vsfp.eu