Aktivnosti i postupci

Aktivnosti Odbora za kvalitetu obuhvaćaju postupke usmjerene na poboljšanje sustava kroz povratnu informaciju korisnika usluga. O navedenim aktivnostima sastavlja se izvješće koje se jednom godišnje, po potrebi i češće, dostavlja Upravi.

 

Sukladno tome, Odbor za kvalitetu u svojem godišnjem planu:

– analizira uspješnost godišnjih ciljeva, a u svrhu postizanja strateških ciljeva

– revidira i daje preporuke o selekcijskom postupku novoupisanih studenata

– analizira povratne informacije studenata o općem zadovoljstvu, kao i o nastavi i nastavnim procesima i sukladno tome daje preporuke

– analizira povratne informacije nastavnog i nenastavnog osoblja o općem zadovoljstvu i radnim procesima i sukladno tome daje preporuke

– analizira povratne informacije s tržišta rada (poslodavaca i praksodavatelja) i sukladno tome daje preporuke