Financije i pravo – Ishodi učenja

Ishodi učenja studijskog programa stručnog studija Financija i pravo predstavljaju operacionalizaciju kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive. Ishodi opisuju glavna postignuća, te se od studenata očekuje da budu osposobljeni.

 1. Opisati prirodu, pravni i institucionalni okvir te ključne elemente poslovnog okruženja.
 2. Prikupljati, organizirati i interpretirati financijske i druge poslovne informacije i podatke.
 3. Izraditi analize poslovanja manjeg stupnja složenosti.
 4. Primijeniti osnovna načela, pravila i strategije računovodstva, financijskog menadžmenta i financijskog planiranja u situacijama manjeg stupnja složenosti na temelju dostupnih podataka.
 5. Objasniti strukturu, mehanizme i pravila upravljanja trgovačkim društvima i drugim različitim oblicima gospodarskih subjekata.
 6. Analizirati činjenice i izvoditi zaključke u pravnim situacijama manjeg stupnja složenosti, koristeći pravne izvore, sudsku praksu te udžbenike, znanstvene i stručne radove iz područja prava.
 7. Analizirati pravna pravila i pravna rješenja koja se odnose na upravljanje poslovanjem.
 8. Interpretirati važeća pravna pravila primjerena za rješavanje problema iz područja poslovanja trgovačkih društava i drugih gospodarskih subjekata.
 9. Kreirati odluke, rješenja, ugovore i druge vrste pisanih akata manjeg stupnja složenosti, na hrvatskom i engleskom jeziku, u skladu sa zakonom.
 10. Komunicirati s internim i eksternim dionicima, usmeno i/ili pisanim putem ekonomsko-financijskim i pravnim procesima i pojavama.
 11. Primijeniti osnovne analitičke vještine kod donošenja poslovnih odluka.
 12. Donositi neovisne, logične, gospodarski racionalne i zakonite odluke pridržavajući se propisanih postupaka i smjernica i općepriznatih ekonomskih načela.