Nastavnici

kresimir.znidar@prizmacpi.hr

Predmeti

i

Bihevioralna ekonomija

i

Psihologija odlučivanja – praktikum

i

Socijalna psihologija i ekonomija

i

Neuroekonomija

doc. dr. sc. Krešimir Žnidar

OBRAZOVANJE
2006. – 2012. – Doktor znanosti (dr.sc.) / PhD, Leeds Metropolitan University, doktorat znanosti stečen obranom doktorske disertacije 15.ožujka 2012. pod nazivom „Nautical Tourist loyalty to the Croatian Marinas“ /„Lojalnost nautičkih turista marinama u Hrvatskoj“, pod mentorstvom prof. dr.sc. C. Vignali
1990. – 1996. – Prof. psihologije, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

RADNO ISKUSTVO
2000. – osnivač, vlasnik, CEO, Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Zagreb
2000. – 2000. – menadžersko savjetovanje, ASP. Consulting Consultant
1999. – 2000. – direktor ad hoc istraživanja, Upravljanje projektima, odnos s klijentima, razvoj proizvoda i nacrti istraživanja, GfK Croatia (CEMA – GRAL ITEO) – Centar za istraživanje tržišta
1998. – 1999. – Direktor ad hoc istraživanja, Upravljanje projektima, odnos s klijentima, razvoj proizvoda i nacrti istraživanja, CEMA – Centar za istraživanje tržišta, Zagreb
1996. – 1998. – Project Manager, Kvalitativna i kvantitativna istraživanja, metodologije i izrada alata za istraživanje, analiza i interpretacija rezultata, CEMA – Centar za istraživanje tržišta, Zagreb
1996. – 1996. – urednik, standardizacija, prilagodba i razvoj psiho-dijagnostičkih
instrumenata, Slap- psiho dijagnostički instrumenti i psihologijska literatura, Jastrebarsko

NASTAVNE I ZNANSTVENE AKTIVNOSTI

2020.– izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja društvenih znanosti

2019. – predavač/nositelj kolegija na predmetima Psihologija kreativnosti i Bihevioralna ekonomija, Studij: Poslovno upravljanje – MBA, Effectus poduzetnički studiji – Visoko učilište
2019.– predavač/nositelj kolegija na predmetu Potrošači, tržište i javno mnijenje, studij: Upravljanje poslovnim komunikacijama, VERN, Zagreb
2018. – Izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, odluka od 20. lipnja 2018. Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacije znanosti, društvene znanosti, polje ekonomije
2016.– predavač/nositelj kolegija na predmetu Istraživanje tržišta, kolegij: Digitalni
marketing, Visoko učilište Algebra, Zagreb
2013. – Adjunct professor, Chair in Marketing research, Sveučilište u Vitezu
2010. – Naslovni predavač, društvene znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam, Sveučilište u Zadru
2011. – gost predavač na predmetu Istraživanje tržišta, Marketing, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
2013. – Invited lecturer (Alpen Adria University Klagenfurt)