Nastavnici

mmanda1@effectus.com.hr

Predmeti

i

Psihologija osobnosti i organizacije

i

Psihologija kreativnosti

Mirta Mandarić, struč. spec. oec.

Asistent

Rođena 25.06.1995. u Puli. Na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava preddiplomski studij i stječe naziv sveučilišne prvostupnice socijalne pedagogije. Nastavlja školovanje na EFFECTUS poduzetnički studiji – visokom učilištu gdje završava specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje – smjer Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Po završetku studija zapošljava se na Poslovnom učilištu EFFECTUS, gdje obnaša funkciju voditeljice neformalnih programa cjeloživotnog obrazovanja.

Istovremeno je član Centra karijera EFFECTUS-a te je angažirana kao asistent na EFFECTUS poduzetnički studiji – visokom učilištu gdje sudjeluje na izvođenju vježbi iz predmeta Psihologija osobnosti i organizacije i Psihologija kreativnosti, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poslovno upravljanje – MBA, na smjerovima Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment te Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Objavljeni znanstveni radovi:

Sokić, K. i Mandarić M. (2020). Ispitivanje povezanosti emocionalne inteligencije i organizacijske pravednosti. FIP – financije i pravo, Vol.8, No. 1, str. 7 – 3