Nastavnici

nsmrtic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Psihologija osobnosti i organizacije

i

Psihologija kreativnosti

i

Organizacijsko ponašanje

i

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

i

Praktikum u ljudskim potencijalima

i

Etika u poslovanju i upravljanju

Natalija Smrtić, mag. psych. et mag. oec.

Predavač

Natalija Smrtić diplomirala je poslovnu ekonomiju 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer menadžment te psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2018. godine.

Pripravnički staž završila je u dvije zagrebačke osnovne škole kao stručni suradnik psiholog. Također, bila je zaposlena u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap gdje se bavila razvojem psihodijagnostičkih sredstava i edukacijama za stručnjake iz područja psihologije i logopedije. Radila je kao vanjski suradnik na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu.

Dobitnica je nekoliko nagrada za izvrsnost tijekom fakultetskog obrazovanja. Sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija i skupova. Volontersko iskustvo u radu s djecom i mladima stjecala je u udrugama Svjetski savez mladih Hrvatska, SKAC Palma te Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce u Zagrebu.

Od 2021. zaposlena je na Visokom učilištu EFFECTUS kao asistent za područje društvenih znanosti, polje psihologija i ekonomija te sudjeluje u radu Centra karijera.