Predavač

Bojan Tomić

Bojan Tomić

Bojan Tomić

Predavač

Predmeti

Životopis

Rođen 29.06.1982. godine u Banja Luci. Svoj dodiplomski studij završava 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog dodiplomskog studija, upisuje diplomski studij, smjer Bankarstva, financija i osiguranja na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu, gdje 2011. godine brani diplomski rad na temu „Izdavanje i trgovanje obveznicama u RH“. Formalno obrazovanje nastavlja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Uz pohvalu te preporuku za upis na doktorski studij, 2014. godine brani završni rad „Utjecaj makroekonomskih pokazatelja na promjenu vrijednosti CROBEX-a“.

Trenutno je na drugoj godini poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Posjeduje certifikate ovlaštenog internog revizora te ovlaštenog računovođe. Član je udruge Hrvatski računovođa, kao i Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. 
Svoje radno iskustvo stekao je tokom višegodišnjeg rada kroz više organizacijskih jedinica unutar HEP grupacije (Služba za ekonomske i potporne poslove, odjel za financijske poslove, odjel za ekonomiku poslovanja i računovodstvo).

Od 2010. godine radi na mjestu voditelja odjela analitičkog knjigovodstva. Na Visokoj školi za financije i pravo Effectus angažiran je kao vanjski suradnik 2011. godine. U nastavno zvanje predavača na području društvenih znanosti, polje ekonomija, izabran je 2014. godine.

Svoj je znanstveni i istraživački interes usmjerio na izučavanje poslovnih financija, financijskih tržišta, financijskih instrumenata i njihovih izvedenica, kriptovaluta, kao i izučavanje i ispitivanje dinamike pojava na financijskim tržištima. Sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Također, autor i koautor je više znanstvenih i stručnih članaka.