Docent

Đuro Horvat

Životopis

Rođen 20.07.1955 Cerni. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora,a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja.

Profesor u trajnom zvanju na EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo. Nositelj predmeta Strategijski menadžment i Temeljne funkcije upravljanja. Sudjelovao je u četiri znanstveno-istraživačka projekta kao istraživač. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač.

Autor i suautor je znanstvenih (53) i stručnih (35) radova kao i velikog broja studija iz područja menadžmenta, organizacije, novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti poduzeća.

Objavio je deset knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama.