Predavač

Goran Trbojević

Životopis

Rođen 23.07.1976. u Ogulinu. 

Završio Jezičnu gimnaziju u Rijeci 1995. godine, a diplomirao je 2004. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u sustavu državne uprave, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Potom prelazi na Visoku poslovnu školu Libertas na poziciju tajnika škole, gdje se bavi širokim spektrom pravnih poslova vezanim uz poslovanje tog učilišta.

Godine 2007. imenovan je za poslovnog direktora Visoke poslovne škole Libertas, a u srpnju 2008. postaje i predavač te sunositelj predmeta Trgovačko i radno pravo. Od 2010. do 2011. godine radio je na Veleučilištu VERN’ na funkciji izvršnog direktora za korporativno pravo. 

Od 2011. godine tajnik na EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo. 
Nositelj nastavnog predmeta Radno pravo.