Predavač

Irena Gizdavčić Plohl

Životopis

Rođena 01.10.1962. u Splitu, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje u gimnaziji “Marko Marulić”, društveno-humanističko usmjerenje. Diplomirala anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike završila 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjeku za engleski jezik i književnost.

Prevoditeljska karijera (usmeno i pismeno prevođenje) od 1990. godine (područje vanjske trgovine, marketinga, prava u djelatnostima elektroindustrije, strojarske tehnike, telekomunikacija).

Sudski tumač od 1996. godine (usmeno i pismeno prevođenje za sudove, odvjetnike, razne pravne i privatne osobe).

Mentor/predavač u okviru stručne obuke za stalne sudske tumače u organizaciji Društva sudskih tumača i prevoditelja od 2006. godine. Školske godine 2008./2009. predavač nastavnog predmeta Poslovni engleski I. na VPŠ Libertas.

Od školske godine 2014./2015. radi kao vanjski suradnik na Visokom učilištu Effectus – visokoj školi za financije i pravo.

Sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, ispred Društva sudskih tumača i prevoditelja suorganizator i predavač na međunarodnoj konferenciji pravnih prevoditelja u Opatiji (ožujak 2015.). Područje stručnog interesa: prevođenje u području prava.