Predavač

Joško-Mislav Međeral

Joško-Mislav Međeral

Predavač

Predmeti

Životopis

Rođen 31. ožujka 1981. godine u Zagrebu.
Diplomirao na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. 
Na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Ghent-u, BE, završio je LLM program iz EU prava (Advanced Studies in European Law) 2011. godine. 

Zaposlen je u Ministarstvu financija, Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara kao voditelj Odjela za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima. 

Nakon završenog fakulteta u Zagrebu zapošljava se u odvjetničkom uredu, a potom u Ministarstvu financija u Upravi za EU integracije u međunarodne financijske institucije.

Nakon završenog studija na Sveučilištu u Ghent-u, 2012. godine prelazi u Službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, Ministarstva financija koja se bavi nepravilnostima i prijevarama vezanim uz upravljanje i korištenje sredstava EU u smislu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Također, sudjeluje u radu Radnih skupina Europske komisije (COCOLAF) i Vijeća EU (GAF) koje se bave suzbijanjem prijevara.

Vezano uz dodatnu edukaciju, pohađao je seminare u okviru TAIEX programa, Hercule II programa te u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i EIPA (European Institute of Public Administration).