Izvanredni profesor

Mira Lenardić

Mira Lenardić

Mira Lenardić

Izvanredni profesor

Predmeti

Životopis

Rođena 1949. u Zagrebu.

Dr.sc. Mira Lenardić od 2014. do 2017. godine obnašala je funkciju dekana EFFECTUS – studij financije i pravo u Zagrebu.

Više od dva desetljeća aktivna u organiziranom znanstveno-istraživačkom i obrazovnom radu, a bila je imenovana na rukovodeće položaje u državnoj upravi i gospodarskim asocijacijama (dugogodišnja je voditeljica rada Nacionalnog vijeća za konkurentnost). Ekspert je za vođenje i koordiniranje specijalnih strateških projekata, posebno iz područja znanstveno-tehnološke i obrazovne politike, industrijske politike i razvoja, nacionalne i sektorske konkurentnosti te iz područja regionalnog razvoja.

Dr.sc. Mira Lenardić kontinuirano, od 2004. godine djeluje u visokoškolskoj nastavi. Rad u nastavnoj djelatnosti započinje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao gost predavač, te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Od 2009. godine aktivna je kao nastavnik na stručnim studijima u sustavu stručnog visokog obrazovanja.
Dr.sc. Mira Lenardić doktorirala je 1986 godine na temu „Financiranje znanstvenoistraživačkog rada u SR Hrvatskoj“