Predavač

Renata Gerkman Rudec

Renata Gerkman Rudec

Predavač

Predmeti

Životopis

Rođena 17. 09. 1964. U Zagrebu. Diplomirala 1988. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija radila kao odvjetnička pripravnica do 1991. godine kada započinje samostalni profesionalni rad kao odvjetnica sve do 1998.

U prosincu 1998. nastavlja profesionalnu karijeru kao savjetnica Ustavnog suda Republike Hrvatske gdje je 2000. godine imenovana višom ustavnosudskom savjetnicom koje poslove opisanog radnog mjesta obavlja i danas.

Od 27. lipnja 2012., odlukom Stručnog vijeća Visokog učilišta EFFECTUS izabrana u nastavno zvanje – predavač na predmetu Europsko javno pravo. Kao autor stručnih radova iz područja ustavnog i europskog prava, a koji su objavljeni i u pratećim zbornicima, od 2000. godine sudjeluje na više domaćih konferencija i skupova.