Dr. sc. Miroslav Gregurek, Mr. sc. Neven Vidaković

Bankarsko poslovanje

Bankarsko poslovanje

BibliotekaEffectus monografije
IzdavačVisoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo
IzdanjeDrugo nepromijenjeno
Godina2013.
Autor/iDr. sc. Miroslav Gregurek, Mr. sc. Neven Vidaković
Broj stranica598
JezikHrvatski
CijenaRasprodano

Ova monografija sastoji se od tri dijela: poslovanje, poslovni potencijal i organizaciju banke. Svaki dio sadrži dodatak za razumijevanje koji demonstrira čimbenike izvan kontrole banke. U prvom dijelu rasvjetljava se tajnovitost banaka, prikazuje novac kroz funkcije razmjene, obračuni, plaćanja, očuvanja vrijednosti i kreditiranja. Obrađuje se šaltersko poslovanje, bankarske tehnike, neutralne, pasivne i aktivne poslove, te vlastite bankarske poslove. Knjiga također prikazuje i investicijsko bankarstvo, te izdvojeno poslovanje, odnosno eksternalizaciju u izdvojenim trgovačkim društvima, platni promet, tehnike i platne sustave, izračun i kamatne i diskontne stope, te sprečavanje pranja novca. Obrađuju i izračun rate kredita, kreditni registar, realne kamate, institucije kao HANFA i SKDD. Drugi dio knjige prikazuje upravljanje bankarskim poslovanjem. U više poglavlja obrađuju se dobitci iz bankarskog poslovanja, vrste bankarskih rizika i usklađenost strukture bilance, odnosno kapitalne zahtjeve. Uvjeti poslovanja osobito se odražavaju u regulativi koju banka mora kontinuirano ispunjavati. Po poglavljima se obrađuje poslovna logika banaka i planiranje. Obrađeni su kreditni i cjenovni rizici i rizici ročne strukture, operativni rizici, te regulacija tih rizika kroz Baselski sporazum. Struktura je obrađena na temelju bilance banke, koja se osim strukture iskazuje i regulativu propisanu od centralne banke. Dodatci za razumijevanje obrađuju knjigovodstvo banke, monetarnu politiku određenu od strane HNB čija je posljedica monetarni multiplikator i trošak sredstava banke, te matematičke tehnike optimizacije bilance banke. Treći dio knjige je posvećen organizaciji bankarskog poslovanja. Poglavlja sadrže superviziju, organizaciju i vrste banaka, specijalizacije i diversifikacije banaka.