Bojan Tomić, univ.spec.oec.

Financijski instrumenti i izvedenice

Financijski instrumenti i izvedenice

BibliotekaEffectus monografije
IzdavačVisoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo
IzdanjePrvo
Godina2016.
Autor/iBojan Tomić, univ.spec.oec.
Broj stranica435
JezikHrvatski
Cijena315,00 kn

Financijski instrumenti nezaobilazan su dio svakog tržišno orijentiranog gospodarstva, pa tako i gospodarstva Republike Hrvatske. S obzirom na nedostatak novije stručne literature koja se u širem smislu bavi financijskim tržištima, financijskim instrumentima, kao i izvedenim instrumentima financijskog sustava, ova je knjiga zamišljena kao dopuna postojećoj literaturi. Primarno, knjiga je kreirana u svrhu edukacije studenata. Međutim, s obzirom na pokrivenu materiju, njena širina može poslužiti kao praktični priručnik i podsjetnik osnovnih načela vrednovanja financijskih instrumenata svim financijskim stručnjacima kroz stvarne primjere u praksi. Dakle, osim primarne edukativne zadaće koja je približena kroz hipotetske primjere, pojedina poglavlja knjige su obogaćena izračunima na stvarnim kotacijama instrumenata sa sekundarnog tržišta kapitala u RH koji dodatno doprinose njenoj vrijednosti. Jednako tako, određeni izračuni potkrijepljeni su i izračunima u excel tabličnom kalkulatoru zajedno s opisom korištenih funkcija koji korisniku pružaju brzu i jednostavnu primjenu. Tablični kalkulatori su dostupni na stranicama knjige.

Posljednje desetljeće obilježilo je turbulentno razdoblje na tržištima kapitala širom svijeta. Posljedica protekle financijske krize zasigurno je utjecala na stvaranje još višeg stupnja financijske integracije međunarodnih tržišta kapitala, čime se investitorima otvara pristupu drugim tržištima, ali i ostavlja sve manje prostora za kreiranje kako profita koji proizlazi iz standardnog oblika rizičnog ulaganja – kroz smanjenu mogućnost diversifikacije, pa tako i nerizičnog arbitražnog profita. Ipak, proučavanje različitih modela opisanih u ovoj literaturi trebalo bi čitatelju pružiti znanje dostatno za pronalazak instrumenata koji, s obzirom na zahtijevane stope prinosa, odgovaraju očekivanju investitora. Pored toga, posljedica financijske krize dodatno je apostrofirala značenje i razumijevanje inicijalne svrhe izvedenica, a to je zaštita od nepovoljnog kretanja vrijednosti temeljne imovine. Iako se pod današnjim pojmom trgovine s izvedenicama smatraju visoko špekulativne investicijske aktivnosti koje samo odabrani razumiju, ne treba zaboraviti da su izvedenice primarno nastale upravo za zaštitu, te su one prvenstveno na takav način prezentirane u ovoj knjizi. Nakon prezentiranja njihove inicijalne svrhe i praktične namjene, čitatelju se pruža mogućnost proučavanja samostalne izvedbe početne cijene, kao i vrijednosti izvedenice s obzirom na dinamiku vrijednosti temeljne imovine. Vrlo je vjerojatno da se za vrijeme stvaranja ovog teksta negdje u svijetu kreiraju nove izvedenice. Stoga je razumijevanje osnovnih oblika financijskih instrumenata i njihovih izvedenica, kao i postojećeg potencijala u kontekstu zaštite od rizika, nužno kako bi se izbjegao podređeni položaj aktivnih investitora, djelatnika financijskih institucija, odnosno bilo kojih drugih sudionika tržišta kapitala, što dugoročno može ugroziti i njihovu egzistenciju na tržištu. Knjiga je strukturirana kroz tri glavne cjeline. U prvoj se cjelini opisuju kratkoročni instrumenti tržišta novca, kao i osnovne značajke izračuna cijene i očekivanih, odnosno ostvarenih prinosa po njima. Također, kroz cijelu knjigu čitatelja se upoznaje i s kvantitativnim aspektom izražavanja prinosa bitnim za potpuno razumijevanje dinamike performansi određenog ulaganja – što je naglašeno u prvom poglavlju. Druga cjelina podijeljena je u dva pod-dijela. Osim opisa procesa emisije vrijednosnih papira, kao i samih tržišta, fokus prvog dijela druge cjeline je na dužničke financijske instrumente – obveznice. U tom su dijelu opisane osnovne vrste i karakteristike dužničkih instrumenata koji se mogu susresti na tržištima kapitala širom svijeta. Pored toga, u nastavku se prezentiraju standardne tehnike izračuna njihove vrijednosti i očekivanih prinosa po njima, kako s edukativnog aspekta, tako i kroz koncept stvarnih izračuna na kotacijama obveznica RH. Na kraju dijela sobveznicama opisuje se i dinamika vrijednosti obveznica s obzirom na promjene njenih ulaznih parametara. U drugom dijelu druge cjeline obrađuju se vlasnički financijski instrumenti – dionice. Osim osnovnih podjela, tržišta i karakteristika dionica, u nastavku se opisuju uobičajene aktivnosti koje se provode na sekundarnim tržištima. Na kraju dijela prezentiraju se standardni modeli procjene intrinzične vrijednosti dionica bazirani na modelima diskontiranih dividendi, kao i široko primjenjivi ravnotežni indeksni model. I konačno, treća cjelina knjige posvećena je izvedenim instrumentima financijskog sustava. Cjelina je strukturirana na način da se čitatelja postepeno uvodi u potrebnu terminologiju, karakteristike i osnovne podjele izvedenica. Iako je hrvatsko tržište kapitala (institucija burze) za sada “zakinuto/pošteđeno“ opisanih oblika financijskih izvedenica, kao i tržišta u regiji, za očekivati je da će se s njihovim razvojem stanje promijeniti. Zbog toga se u knjizi, osim obrade temeljnih pojmova, čije je poznavanje neophodno za razumijevanje i trgovinu s izvedenicama, opisuje i logika osnovnih modela za izvedbu njihove cijene. Na taj se način čitatelju dodatno pokušava približiti već ionako zamršeni svijet financijskih instrumenata i njihovih izvedenica. Razumijevanje matematičkih modela, osim što olakšava suštinsko shvaćanje izvedenica, pruža i dodatne mogućnosti, kao što je izračun vrijednosti izvedenica s ciljem otkrivanja potencijalno narušene cjenovne ravnoteže. S druge strane, važno je istaknuti da su izvedenice nezaobilazni instrument upravljanja rizikom različitih financijskih institucija. Drugim riječima, bez obzira što na hrvatskom tržištu kapitala (burzi), trenutno ne kotiraju visoko standardizirani izvedeni instrumenti, poput terminskih ročnih ugovora, s izvedenicama se svakodnevno obavljaju različite transakcije na izvan-burzovnom OTC tržištu, a sve s ciljem transfera preuzetih rizika financijskih institucija.

Ovo posljednje dodatno je motiviralo autora na izučavanje, kako domaće, tako i strane literature, što je nakon višegodišnjeg istraživačkog rada rezultiralo ovom knjigom kao finalnim djelom. Autor se unaprijed zahvaljuje na svim konstruktivnim prijedlozima, pa tako i kritikama korisnika i čitatelja koji mogu doprinijeti daljnjem poboljšanju knjige.