Milan Stipić, dipl. iur., Zdravka Jagić, dipl. iur.

Upravni postupak, upravni spor i temeljna obilježja prekršaja

Upravni postupak, upravni spor i temeljna obilježja prekršaja

BibliotekaEffectus udžbenici
IzdavačVisoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo
IzdanjePrvo
Godina2015.
Autor/iMilan Stipić, dipl. iur., Zdravka Jagić, dipl. iur.
Broj stranica182
JezikHrvatski
Cijena210,00 kn

Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja čitatelju nudi opis suvremenog upravnog postupanja u Republici Hrvatskoj, opis upravnog spora kao oblik sudske kontrole nad upravom i čitatelja uvodi u osnove prekršajnog postupanja.

Knjiga ima 192 stranice teksta, u što je uključen sadržaj, literatura, pravni izvori i stvarno kazalo pojmova. Podijeljena je u tri dijela, Upravni postupak (Prvi dio), Upravni spor (Drugi dio) i Prekršajno prvao (Treći dio).

Prvi dio čini 20 poglavlja sa 147 potpoglavlja, navodi se 21 naslov korištene literature (izvod iz literature) i poziva se na 34 propisa različitog ranga. Drugi dio sadrži osam poglavlja s 13 potpoglavlja, a Treći dio ima sedam poglavlja sa 17 potpoglavlja. U drugom i trećem dijelu navedeno je osam pravnih izvora, s upućujućim odredbama na 20 naslova korištene literature.

Osobita je pozornost u ovoj knjizi posvećena suvremenim rješenjima upravnog postupka, poput; normiranja upravne stvari, osobe ovlaštene za rješavanje u upravnom postupku, zaprimanja podneska na stranom jeziku odnosno pismu koje nije u službenoj uporabi kod javnopravnog tijela koje vodi postupak, elektroničke komunikacije, dostave kao posebanog oblika obavješćivanja o tijeku i radnjama u postupanju, uvođenja instituta “predmjeva usvajanja zahtjeva stranke”, materije pozitivne presumpcije upravnog akta u slučaju šutnje uprave, reduciranih izvanrednih pravnih lijekova, opće upravne regulacije upravnih ugovora, zaštite prava od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, žalbe, kao redovnog pravnog lijeka i prigovora.