Menadžer u zdravstvenim sustavima

Datum početka: 09.11.2023.

Dopusnica

Program usavršavanja Menadžeri u zdravstvenim sustavima izvodi Effectus studij financije i pravo – Visoko učilište uz dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-602-07/15-03/00310, ur. br.: 533-25-15-0002.

   

  Predmeti

  • Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima
  • Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenoga sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a
  • Ekonomsko-medicinske postavke bolničkoga sustava
  • Organizacija primarne zdravstvene zašite u RH – DZ, ZZJZ, ZHM
  • Politika lijekova i farmakoekonomija
  • Komunikacijske vještine i odnosi s medijima
  • Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenoga sustava
  • Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama
  • Osnove zaštite na radu
  • Obvezni doprinosi i porezni aspekti
  • Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo
  • Koncesije i privatno zdravstvo

   

  Kompetencije nakon završetka programa

   

  • Znati upravljati zdravstvenim ustanovama
  • Potpuno poznavati pravno-ekonomske odrednice zdravstvenog sustava
  • Primijeniti metode i alate potrebne za upravljanje na svim razinama zdravstvenog sustava i ljudskim resursima u njemu
  • Analizirati tekuća financijska izvješća i koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka
  • Prepoznati različite stupnjeve utjecaja obveze javnih davanja na poslovanje ustanova
  • Primijeniti metode upravljanja poslovnim rizicima u zdravstvu

   

  Trajanje programa

  Fond sati: Program u trajanju od 195 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema predviđenom rasporedu.

  Vrijeme održavanja:

  četvrtak: 17.00 – 20.15 sati
  petak: 9.00 – 12.15 sati

   

  Voditelji programa: izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat; mr.sc. Dražen Jurković, dr. med.

   

  PREDAVAČI:

  izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat
  mr. sc. Dražen Jurković, dr. med.
  prim.dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
  prof.dr.sc. Davor Vagić, dr. med.
  Prof. dr. sc. Stjepan Orešković
  dr. sc. Marinko Jurčević
  dr. sc. Marko Baretić
  dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.
  prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
  prof. dr. sc. Marko Banić
  prof. dr. sc. Paško Anić Antić
  doc. dr. sc. Robert Kopal
  dr. sc. Marija Zuber
  dr. sc. Miroslav Hanževački
  dr. sc. Ksenija Klasić
  dr. sc. Luka Vončina, dr. med.
  dr. sc. Aljoša Šestanović
  mr. sc. Marija Kalinić
  mr. sc. Maja Grba Bujević, dr. med.
  mr. sc. Ivan Idžojtić
  Siniša Varga, prim. dr. dent.
  Ivan Lukovnjak, dipl. oec.
  Goran Trbojević, dipl. iur.
  Darko Milković, mag. iur.
  Ruža Ištuk, dipl. nov.
  Nives Polovina, dipl. nov.
  Zvonimir Šostar, dr. med.
  Sani Pogorilić, mag. pharm.
  Antoaneta Bilić, dipl. oec.
  Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec.
  prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
  Denis Kovačić, dr. med.
  dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med.
  Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit.
  Izv.prof.dr.sc. Željko Mateljak
  IZV. PROF. DR. SC. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.
  Prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.

   

  Uvjet upisa

  U program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim ustanovama može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

  • Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
  • Završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva
  • Završen sveučilišni preddiplomski studij
  • Završen stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima)
  • Završeni sveučilišni dodiplomski studi

   

  Završetak programa

  Nakon završetka programa za poslove MENADŽERA/ICE U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990: 2010 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

   

  Cijena

  • Cijena programa 3000,00 EUR
  • Za jednokratnu uplatu ukupnog iznosa školarine ostvaruje se 10% popusta na ukupan iznos školarine
  • Svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu školarine
  • Mogućnost plaćanja u šest rata bez kamata
   

  O programu

   

  Vođenje zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sustavima jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Stoga je program usavršavanja za menadžera u zdravstvenim sustavima koncipiran tako da polaznika usavršava za djelotvorno poslovno upravljanje zdravstvenim sustavima različitih vrsta i na različitim razinama. Polaznik usvaja teorijska i praktična znanja i vještine važne za upravljanje organizacijom zdravstvenoga sustava te stječe sposobnost samostalnoga odlučivanja i odabira najpovoljnijih mogućnosti. Osim znanja iz medicine i zdravstva sadržaji nastavnih predmeta proširuju znanje polaznika i u upravljanju ljudskim resursima, financijskom upravljanju, u komunikaciji, te specifičnim novim područjima medicine i zdravstva. Temeljni ciljevi i zadatci ovako koncipiranoga programa cjeloživotnoga obrazovanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja menadžera koji upravljaju ili koji su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.