Analiza financijskih izvještaja

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Stjecanje temeljnih znanja o pristupima analizi financijskih izvještaja, financijskim pokazateljima i međuzavisnosti između pojedinih financijskih pokazatelja, čime će se polaznicima omogućiti primjena znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu ove vještine u svakodnevnom poslovnom odlučivanju. Pored ukazivanja na stupnjevanje prioriteta u analizi pojedinih dijelova financijskih izvješća i na posebnu važnost operativnih novčanih tokova, u analizi financijskih pokazatelja biti će razrađene skupine pokazatelja te pojedinačni pokazatelji, a naglasak će biti na pokazateljima likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja, te na DuPont tehnici analize i skupnim indikatorima financijskog zdravlja kompanija (ZScore, Kralicek, BEX). Također će se istaknuti efekt utjecaja operativne i financijske poluge na pojedine pokazatelje.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

A) Svrha i cilj analize financijskih izvještaja

B) Značaj računovodstvenih politika poduzeća u provođenju financijske analize

C) Analiza financijskih izvještaja

 1. Financijski izvještaji poduzeća
 2. Osnovne tehnike analize financijskih izvještaja
 3. Horizontalna i vertikalna analiza bilance i računa dobiti i gubitka
 4. Analiza korištenjem pokazatelja (pokazatelji profitabilnosti, pokazatelji likvidnosti, Pokazatelji ekonomičnosti, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji kvalitete dobiti)
 5. Pregled Du Pont sustava & Altmanove Z-score metode ocjenjivanja poduzeća
 6. Ocjena operativne (poslovne) i financijske poluge poduzeća i njihov utjecaj na profit

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • istaknuti ulogu i značenje analize financijskih izvještaja;
 • analizirati elemente i povezanost temeljnih financijskih izvještaja;
 • ocijeniti utjecaj računovodstvenih politika u vrednovanju pozicija financijskih izvještaja te utjecaj na financijske pokazatelje;
 • izračunati i interpretirati različite financijske pokazatelje u financijskim izvještajima;
 • argumentirati međupovezanost pojedinih financijskih pokazatelja i kompromise koji nastaju zbog težnje k poboljšanju financijskih pokazatelja;
 • istaknuti značaj pristupa analizi primjenom DuPont deduktivne tehnike;
 • istaknuti karakteristike skupnih sustava pokazatelja (ZScore, Kralicek, BEX);
 • interpretirati značaj operativne i financijske poluge na pojedine pokazatelje.

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti praktične primjere.

Predavači

Dr.sc. Aljoša Šestanović, rođen je 30. 09. 1971. godine u Splitu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra znanosti stekao je 2002. godine, a doktorirao 2012. godine u grani financija. Imatelj je CFA certifikata, koji se prema Financial Times-u i Bloomberg Businessweek-u smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a. Ima preko 15 godina radnog iskustva na području financija u različitim savjetničkim i financijskim institucijama. Ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Sudski je vještak za financije i računovodstvo. Aktivno je sudjelovao i u radnim tijelima HANFE kao jedan od predstavnika investicijskih društava u radnim tijelima prilikom implementacije novog Zakona o tržištu kapitala usklađenog s EU MiFID direktivom. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Autor je nekoliko zapaženih radova iz područja financija.

Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Osnove financijskog menadžmenta (izdanje 2014.), a čiji su autori Van Horne i Wachowicz. Navedena knjiga je udžbenički standard za kolegij Poslovne financije na brojnim visokim učilištima.