DRŽAVNE POTPORE ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Poslovno učilište Effectus poziva na dodatno usavršavanje svih zaposlenih osoba putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a s ciljem stjecanja potrebnog znanja i vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta zaposlenih osoba i osiguranja radne snage traženih kompetencija poslodavcima.

U sklopu mjere usavršavanja zaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Poslovno učilište Effectus nudi široku paletu akreditiranih programa i radionica u okviru cjeloživotnog obrazovanja, dostupnu svima onima koji izraze interes za državnim subvencioniranjem.

Više o samoj mjeri pročitajte u nastavku teksta, a za dodatne informacije kontaktirajte nas na poslovno@effectus.com.hr

Mjera usavršavanje zaposlenih ima obilježje državne potpore za usavršavanje te je usklađena sa Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije GBER br. 651/2014 i 1084/2017. Budući da je riječ o državnim potporama za usavršavanje, mjera se može primijeniti pod određenim uvjetima i to isključivo za zaposlene osobe, i isključivo u programu sufinanciranja što znači da dio troškova osposobljavanja snosi poslodavac, a dio HZZ. Usavršavanje zaposlenih provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza na kraju usavršavanja svakom polazniku izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Visina subvencije za usavršavanje
­Do 70% ukupnih troškova (do 18.000 kn)

 

Ciljne skupine
Zaposlene osobe kod poslodavaca kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta.

 

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja radnika u radnom odnosu u dvostrukom trajanju od trajanja obrazovanja (npr. 3+3, odnosno 3 mjeseca usavršavanja, minimalno 6 mjeseci radnog odnosa).


Visina subvencije

Intenzitet potpore može iznositi najviše 70% ukupnih troškova:
­-50% za sva usavršavanja
­-60% za usavršavanja za radnike s invaliditetom i radnike u nepovoljnom položaju
­-60% za srednja poduzeća
­-70% za mala poduzeća

Maksimalni iznos potpore može iznositi 18.000,00 kuna.


Korisnici

Poslodavci koji se bave ekonomskom djelatnošću.
Radnici kod poslodavaca kojima nedostaju znanja i vještine za rad i zadržavanje zaposlenja.

 

Način odabira korisnika
Javni poziv, obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

 

Kriteriji

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE NE MOGU KORISTITI:

-Poslodavci u poteškoćama
­-Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama)
­-Poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva
­-Vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi, također se ne može koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnici u nepunom radnom vremenu, strani radnici iz trećih zemalja te zaposleni umirovljenici.
-Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

 

VRSTA TROŠKA
Troškovi nastave (teorijske i praktične):
-trošak predavača/mentora (moguć je veći broj predavača/mentora)
-trošak nastavnih materijala, udžbenika i dodatnih pomagala potrebnih za izvedbu teorijskog i praktičnog dijela usavršavanja
Troškovi nastave ne smiju biti veći od istog ili sličnog programa obrazovanja koje se provodi u ustanovama za obrazovanje odraslih.
-Putni trošak predavača/mentora
-Putni trošak polaznika (u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)
-Trošak smještaja (osigurano za osobe sa invaliditetom, u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj radnik radi)

 

Predaja zahtjeva
Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr
­­Program obrazovanja (popunjeni standardizirani obrazac s ishodima učenja)
­­Potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze (pribavlja Zavod po službenoj dužnosti)
P­­otvrda da se ne vodi postupak i da nije pravomoćno osuđen zbog počinjenja kaznenog djela neisplate plaće odnosno nije pravomoćno osuđen za najteže prekršaje ili kaznena djela iz područja radnih odnosa


Obveze korisnika

POSLODAVAC:
-organizirati i provesti usavršavanje prema programu
-zadržati u radnom odnosu radnike na usavršavanju najmanje u dvostrukom trajanju od trajanja usavršavanja
-u roku 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti izvješće o provedbi programa obrazovanja i utrošku sredstava
-polaznicima usavršavanje izdati potvrdu o stečenim kompetencijama

POLAZNICI USAVRŠAVANJA:
-aktivno sudjelovati u programu učenja

 

Isplata sredstava
­
Jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora.