Growth Mindset

Datum početka: 4.12.2019.

Program osvještavanja vlastitih potencijala i voditeljskih vještina nastao u suradnji PU Effectus i Eppur si muove 

Cilj radionice

Životne okolnosti – i poslovne i privatne, sve su kompleksnije i stresnije, što od nas zahtijeva brzu prilagodbu promjenama, drugačija ponašanja i pristupe radu, kolegama, nadređenima, podređenima, djeci, prijateljima, partnerima. Za uspješnu prilagodbu tim okolnostima i odnosima, nužni su novi načini razmišljanja. Načini koji potiču veću inovativnost, drugačiji fokus, otvorenost za novo i manje poznato, te koji preispituju postojeće pretpostavke i paradigme.

Cilj ovog programa je pružiti Vam uvide u zakonitosti ljudskog funkcioniranja i međuljudske interakcije, pomoći Vam otkriti vlastite potencijale, te Vam dati metode i tehnike za razvoj boljih odnosa u poslovnom i privatnom životu

Kome je radionica namijenjena?

Pojedincima na vodećim pozicijama, voditeljima timova i članovima timova, stručnjacima raznih zanimanja koji žele dodatno razvijati svoje vještine rada s ljudima, HR stručnjacima

Sadržaj radionice

 • 04.12.2019. Uvod – stavovi i postavljanje ciljeva
 • 18.12.2019. Različite perspektive u poslu (i životu uopće)
 • 15.01.2020. Konflikti – kako se nositi s njima?
 • 29.01.2020. Upravljanje emocionalnim stanjima – samomotivacija, stres
 • 12.02.2020. Vrijeme i energija – imam li ih dovoljno i kako ih mudro koristiti?
 • 26.02.2020. (Ne)moć riječi u poslu – motiviranju drugih, prezentiranju i vođenju sastanaka
 • 11.03.2020. Timski rad – formiranje, vođenje i izazovi rada u timu
 • 25.03.2020. Promjene – jedino stalne jesu
 • 08.04.2020. Završni osvrt i integracija cijelog programa

Polazinici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

ORGANIZACIJE

 • Bolja komunikacija s klijentima i kolegama na poslu
 • Učinkovitije vođenje tima i bolja motivacija suradnika
 • Razvijenije vještine prezentiranja, delegiranja, vođenja sastanaka i donošenja odluka
 • Bolje upravljanje konfliktima, promjenama na poslu, vremenom i radnom uspješnosti

 

POLAZNICI

 • Bolji odnosi s kolegama, podređenima, nadređenima, djecom, prijateljima, partnerom
 • Jasniji uvid u vlastite jake strane i područja osobnog razvoja (i kroz program i kroz Inspire upitnik)
 • Ovladavanje metodama i tehnikama za osobnu promjenu i povećanje zadovoljstva svojim životom
 • Smanjenje stresa te povećanje sigurnosti u vlastite izbore i postupke

Po završetku programa, polaznici dobivaju ESM Uvjerenje o završenom programu i Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

4 mjeseca, kroz 9 radionica – svaku drugu srijedu od 13:00 do 18:30 sati.
Program se odvija u malim grupama do najviše 10 polaznika!

VAŽNO: Program čini cjelinu, te nije moguće pohađati pojedine module.
Iz jedne tvrtke, moguće je prijaviti najviše jednog polaznika.

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb

Dodatna vrijednost programa

Procjena vlastitih radnih i motivacijskih crta, te rukovodnih kompetencija temeljem INSPIRE upitnika! Svaki polaznik dobiva osobni izvještaj koji uključuje:

 • opće radne karakteristike
 • menadžerske osobine
 • sklonosti ponašanja u radu
 • uklapanje u tim
 • predispozicije sagorijevanja na poslu
 • vještine rješavanja konflikata, te preporuke  za rukovođenje i komunikaciju!

Predavači

Mr.sc. Marija Kalinić, NLP trenerica i coach.

Ima veliko i raznoliko iskustvo u razvoju pojedinaca i timova, koje je stekla, kako kroz aktivnosti vlastite tvrtke, tako i radeći dugi niz godina na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se redovito usavršava u području primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu.

Članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj.
Također, predaje na Visokoj poslovnoj školi PAR Rijeka, kolegij Upravljanje ljudskim potencijalima, te na EFFECTUS studij financije i pravo, kolegij Organizacijsko ponašanje na diplomskom studiju MBA-smjer Upravljanje ljudskim potencijalima i znanjem.