Growth Mindset

Datum početka: po dogovoru

Program osvještavanja vlastitih potencijala i voditeljskih vještina nastao u suradnji PU Effectus i Eppur si muove 

Cilj radionice

Životne okolnosti – i poslovne i privatne, sve su kompleksnije i stresnije, što od nas zahtijeva brzu prilagodbu promjenama, drugačija ponašanja i pristupe radu, kolegama, nadređenima, podređenima, djeci, prijateljima, partnerima. Za uspješnu prilagodbu tim okolnostima i odnosima, nužni su novi načini razmišljanja. Načini koji potiču veću inovativnost, drugačiji fokus, otvorenost za novo i manje poznato, te koji preispituju postojeće pretpostavke i paradigme.

Cilj ovog programa je pružiti Vam uvide u zakonitosti ljudskog funkcioniranja i međuljudske interakcije, pomoći Vam otkriti vlastite potencijale, te Vam dati metode i tehnike za razvoj boljih odnosa u poslovnom i privatnom životu

Kome je radionica namijenjena?

Poduzetnicima, pojedincima na vodećim pozicijama, voditeljima timova i članovima timova, stručnjacima raznih zanimanja koji žele dodatno razvijati svoje vještine rada s ljudima, HR stručnjacima i svima koji žele mijenjati vlastita ponašanja s kojima nisu zadovoljni.

Sadržaj radionice

 • 26.09.2020. Modul 1: Uvod – stavovi i postavljanje ciljeva
 • 17.10.2020. Modul 2: Različite perspektive u poslu (i životu uopće)
 • 07.11.2020. Modul 3: Konflikti – kako se nositi s njima?
 • 28.11.2020. Modul 4: Stres i samomotivacija – upravljanje vlastitim emocionalnim stanjima
 • 19.12.2020. Modul 5: Vrijeme i energija – imam li ih dovoljno i kako ih mudro koristiti?
 • 16.01.2021. Modul 6: (Ne)moć riječi u poslu – motiviranju drugih, prezentiranju i vođenju sastanaka
 • 06.02.2021. Modul 7: Timski rad – formiranje, vođenje i izazovi rada u timu
 • 27.02.2021. Modul 8: Promjene – jedino stalne jesu
 • 20.03.2021. Završni osvrt i integracija cijelog programa

Po završetku programa, polaznici dobivaju ESM Uvjerenje o završenom programu i Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Polazinici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Prepoznati ljudske različitosti i razloge koji ih uvjetuju
 • Identificirati i vrednovati vlastite radne i motivacijske crte u poslu, putem upitnika INSPIRE – Happiness at work
 • Razlikovati uzroke, posljedice i moguća rješenja konflikata – poslovno i privatno
 • Analizirati uzroke vlastitog stresa i bolje upravljati stresom te vlastitim vremenom i energijom
 • Koristiti se Milton i Meta jezičnim obrascima te procijeniti kako ih i kada koristiti u komunikaciji
 • Primijeniti pravila postavljanja ciljeva, prezentiranja, delegiranja i vođenja sastanaka u vlastitu poslovnu praksu
 • Stvoriti i voditi vlastiti tim koristeći zakonitosti funkcioniranja timova
 • Razumjeti procese promjena – društvenih, organizacijskih i osobnih te osmisliti i voditi proces osobne promjene
 • Integrirati spoznaje o ljudskom ponašanju i međuljudskoj interakciji u vlastitu poslovnu i leadership praksu

 

 

 

Trajanje radionice

7 mjeseci, kroz 9 modula – u razmaku od 3 tjedna između modula.                                                                        Moduli se održavaju petkom (od 16.30 do 20.00 sati) i subotom (od 9.00 do 13.00 sati).

Program se odvija u malim grupama do najviše 8 polaznika!

VAŽNO: Program čini cjelinu, te nije moguće pohađati pojedine module.
Iz jedne tvrtke, moguće je prijaviti samo jednog polaznika..

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb

Dodatna vrijednost programa

Procjena vlastitih radnih i motivacijskih crta, te rukovodnih kompetencija temeljem INSPIRE upitnika! Svaki polaznik dobiva osobni izvještaj koji uključuje:

 • opće radne karakteristike
 • menadžerske osobine
 • sklonosti ponašanja u radu
 • uklapanje u tim
 • predispozicije sagorijevanja na poslu
 • vještine rješavanja konflikata, te preporuke  za rukovođenje i komunikaciju!

Predavač:

Mr.sc. Marija Kalinić, NLP trenerica i coach.

Ima veliko i raznoliko iskustvo u razvoju pojedinaca i timova, koje je stekla, kako kroz aktivnosti vlastite tvrtke, tako i radeći dugi niz godina na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se redovito usavršava u području primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu.

Članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj.
Također, predaje na Visokoj poslovnoj školi PAR Rijeka, kolegij Upravljanje ljudskim potencijalima, te na EFFECTUS studij financije i pravo, kolegij Organizacijsko ponašanje na diplomskom studiju MBA-smjer Upravljanje ljudskim potencijalima i znanjem.