Analitički menadžment – Basic Level

Datum početka: 21. – 22.01.2021.

Cilj radionice i njezinih modula

“Ako poznaješ sebe i poznaješ svoga neprijatelja, ne trebaš se bojati ishoda stotine bitaka. Ako poznaješ sebe, a ne poznaješ neprijatelja, uz svaku ćeš pobjedu pretrpjeti i poraz. Ako ne poznaješ ni sebe niti konkurenciju, podleći ćeš u svakom okršaju.” Sun Tzu

Analitičari imaju kritično važnu ulogu u analizi sigurnosnih prijetnji i rizika i zato je ključno da mogu razumjeti prikupljene informacije na temelju kojih će biti sposobni predvidjeti kako se prijetnje i ugroze mijenjaju. U današnje vrijeme razumijevanje informacija jednako je važno kao i njihovo prikupljanje, a rastuća kompleksnost okruženja iz kojeg prijetnje dolaze, kao i brzina njihova pojavljivanja nameće potrebu da analitičari vide i dalje od horizonta. Suvremeni analitičar mora biti kreativniji u promišljanju kako bi mogao zamisliti prijetnje koje ne samo da se još nikad nisu ostvarile, nego se još nisu ni počele razvijati.

Cilj je radionice i njezinih modula pružiti polaznicima iscrpni uvid u konceptualni okvir Analitičkog menadžmenta te specifična znanja i vještine nužne za uspješnu primjenu opsežnog skupa metoda, tehnika i alata koji će im pomoći u iznalaženju odgovora na mnogobrojna pitanja vezana uz sposobnost tvrtke u svladavanju izazova svih oblika konkurentskog okruženja.

Analiza je ključna komponenta pomoći rukovodstvu tvrtke u donošenju odluka. Ako je dobro odrađena, analiza i njezin proizvod pomoći će organizaciji u smanjenju razine rizika u razmatranju prijetnji i mogućnosti koje postoje u njezinom okruženju. Sukladno tome, bez dobrih analitičkih sposobnosti tvrtka je podložnija napadima izvana, a povećava se i vjerojatnost da će propustiti prilike.

 Radionica se sastoji se od četiri modula koja su obvezna za stjecanje certifikata iz analitičkog menadžmenta.

Certifikat predstavlja potvrdu o stečenim analitičkim znanjima i vještinama, a sastoji se od Basic, Advanced, Expert i Strategic modula.

Svaki modul traje 15 školskih sati, a voditelji su iskusni predavači/treneri doc.dr.sc. Robert Kopal i Darija Korkut, mag.angl., s preko 20 godina nacionalnog i međunarodnog iskustva u području analitičkog menadžmenta.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima te svima onima koje ova tema zanima.

Radionica je posebno namijenjena dvjema vrstama polaznika:

 • analitičarima koji žele unaprijediti svoje vještine u području analitičkog menadžmenta;
 • menadžerima koji žele unaprijediti vještine planiranja, upravljanja i odlučivanja.

Sadržaj – Basic Level

 • Uvod u analitički menadžment
 • Kognitivna ograničenja
 • Taksonomija analitičkih tehnika
 • ANACAPA tehnike:
  • Analiza povezanosti
  • Analiza tijeka robe
  • Analiza tijeka događaja
  • Analiza tijeka aktivnosti
  • Plan prikupljanja podataka
 • Razvoj zaključaka
 • Analiza slučaja
 • Završna vježba

Polaznici će na ovom modulu savladati sljedeće ishode

 • prepoznati i razumjeti ulogu obavještajne analize kao podrške planiranju/odlučivanju;
 • identificirati i uspješno izbjeći utjecaj kognitivnih ograničenja u analitičkom menadžmentu;
 • razumjeti taksonomiju analitičkih tehnika te identificirati adekvatne alate i metode u rješavanju kompleksnih poslovnih problema i donošenju poslovnih odluka;
 • demonstrirati napredno znanje i vještine u području primjene analitičkih tehnika osnovne razine na poslovnim slučajevima;
  • razumjeti i primijeniti ANACAPA analitičke tehnike;
 • izraditi kvalitetne analitičke proizvode.

Nakon završetka svih modula, odnosno radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje modula

15 školskih sati (dva dana: četvrtak i petak)

Cijena radionice

Cijena radionice sa sva četiri modula iznosi 16.000,00 kuna + PDV uz mogućnost plaćanja u 4 rate.

Nije moguće upisati samo jedan modul.

Raspored i mjesto održavanja

Po dogovoru

Mjesto održavanja: on-line, in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb , termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije.

Predavači

doc. dr. sc. Robert Kopal, znanstveni suradnik; profesor visoke škole u trajnom zvanju; posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost.

Dosadašnje profesionalno i znanstveno iskustvo: državni tajnik MUP-a RH; dekan Visokog učilišta Effectus; prodekan za R&D na Visokom učilištu Algebra te voditelj diplomskih studija Digitalni marketing i Podatkovni smjer; prodekan za nastavu na Visokoj poslovnoj školi Libertas; predavač i gost predavač na više visokih učilišta u RH i inozemstvu te na programu CROMA EduCare (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika); savjetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/znanstveni savjetnik; Chief Science Officer u IN2data; obavljao poslove glavnoga obavještajnog analitičara MUP-a RH; viši menadžer u POA-i i SOA-i; objavio 11 knjiga u RH i inozemstvu (Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara, Tehnike kompetitivne analize i dr.); autor više poglavlja u knjigama te 60+ stručnih i znanstvenih radova u RH i inozemstvu; voditelj i predavač na 100+ poslovnih i analitičkih radionica u RH i inozemstvu (trenirao policijske službenike 11 država); dizajnirao nekoliko specijaliziranih informacijskih sustava; certificirani trener obavještajne analitike  i analitičkog SW (20+ certifikata); član IALEIA-e i BDVA; izvršni urednik u International Journal of Digital Technology and Economy te član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te sudjelovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata; član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost; član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti; član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH – Europski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mjesto.

Najnovija knjiga “Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija” objavljena je u listopadu 2018. godine.

Darija Korkut, mag. angl., viši predavač, doktorandica na doktorskom studiju Informacijsko društvo Fakulteta za informacijske studije u Novome Mestu, Slovenija; viši predavač na Visokom učilištu Effectus – Studij financije i pravo na kolegijima Menadžment znanja i inovacija i Tehnike i vještine vođenja te na Visokom učilištu Algebra na kolegijima Dizajn razmišljanja, Kreativnost i kritičko mišljenje te Bihevioralna ekonomija; objavila sedam knjiga i više stručnih i znanstvenih radova; posljednjih 10 godina bavi se analitičkom edukacijom i obukom, predaje na općim i specijalističkim tečajevima i radionicama u RH i inozemstvu. Područja interesa: kreativnost, kritičko mišljenje, bihevioralna ekonomija, problem-solving i decision-making vještine i alati, analiza socijalnih mreža, teorija igara.