Koordinator/ica u komunalnim organizacijama

Datum početka: 

Dopusnica

Program usavršavanja za poslove koordinatora u komunalnim organizacijama izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005.

Voditelj programa: 

dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo

 • PREDAVAČI NA PROGRAMU:

  • prof. dr. sc. Marinko Jurčević
  • prof.dr.sc. Jadran Antolović
  • izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat
  • dr.sc. Mariela Sjelavica Klepo
  • dr.sc. Aljoša Šestanović
  • mr. sc. Marija Kalinić
  • Darko Milković mag.iur.
  • Marija Lulić dipl.iur.
  • Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec. 

O programu

Program Koordinator/ica u komunalnim organizacijama namijenjen je članovima uprava i direktorima, menadžerima te ostalom osoblju na vodećim pozicijama unutar komunalnih organizacija. Cilj je programa stjecanje kompetencija za samostalno vođenje komunalnih organizacija što obuhvaća samostalnu izradu plana razvoja, sustava kvalitete i njegova praćenja te upravljanja intelektualnim kapitalom unutar organizacije. Polaznici se poslovno usavršavaju te stječu nova znanja u struci što je potrebno zbog sve većih zahtjeva tržišta rada, ali i razvoja novih tehnika i tehnologija.
Osim općih i teoretskih znanja iz područja komunalnih organizacija, polaznici će savladati vještine rukovođenja koje su im potrebne za uspješno vođenje i ostvarivanje zadanih ciljeva organizacije.

Nastavne cjeline i podcjeline

Kompetencije nakon završetka programa

 • samostalno koordiniranje i upravljanje procesima komunalnih organizacija
 • analiziranje, sistematiziranje i realizacija poslovnih aktivnosti iz područja komunalnih organizacija
 • izrada planova aktivnosti i procesa komunalnih sustava
 • implementiranje zakonske odrednice u područja djelovanja komunalnih organizacija
 • samostalno uvođenje i upravljanje inovativnim sustavima unutar komunalnih organizacija 

Trajanje programa

Fonod sati: Program se ostvaruje se konzultativno-instruktivnom nastavom prema predviđenom rasporedu.  

Vrijeme održavanja:

Četvrtak: 17.00 – 20.15 sati

 

Uvjet upisa

Program usavršavanja Koordinator/ica u komunalnim organizacijama može upisati osoba koja ima:

 – Završenu srednju školu odgovarajućeg smjera (ekonomskog, pravnog, gimnazija, tehničko-tehnološkog)

– Navršenih 18 godina života

Završetak programa

Nakon završetka programa za poslove Koordinator/ica u komunalnim organizacijama polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju, te Certifikat ISO 29990: 2010  Quality Management, na hrvatskom i engleskom jeziku, što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.

Iznos školarine:

Ukupan iznos školarine je 15.000,00 kn

 • Za jednokratnu uplatu ukupnog iznosa školarine ostvaruje se 10 % popusta na ukupan iznos školarine
 • Svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupan iznos školarine 
 • Mogućnost plaćanja u tri rate bez kamata