Kreativno i kritičko mišljenje

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Fokus radionice je na primjeni kreativnih procesa u rješavanju poslovnih problema. U poticajnom okruženju polaznici će usvojiti temeljna znanja i vještine nužne za oblikovanje inovativnih rješenja za kompleksne poslovne probleme, razvoj novih strategija i odlučivanje u suvremenom poslovnom okruženju. Osim toga, kroz vježbe, simulacije i poslovne scenarije naučit će primijeniti praktične alate za poticanje individualne i grupne kreativnosti.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Uvod u kreativne analitičke tehnike
 • Vježbe kreativnog razmišljanja
 • Koliko smo kreativni?
  • Test kreativnosti
 • Frakcioniranje (dekompozicija – „podijeli pa vladaj“)
 • Mentalne mape (vizualizacija – „dobra organizacija je pola posla“)
 • SCAMPER (produkt-dizajn)
 • False faces („ćaknute“, nekonvencionalne ideje – „…and now, something completely different…“)
 • Force-field (odnos pozitivnih i negativnih sila – potezanje konopca – povuci potegni)
 • Preformulacija problema (definicija problema određuje smjer i ishod analize – „kako siješ, tako ćeš i žeti“)
 • Lotus blossom (dinamična tehnika – razvoj novih elemenata i ideja, proširivanje perspektive na odnose i veze između različitih dijelova problema)
 • Circle of opportunity (nasumično povezivanje atributa)
 • Analogije (paralelni svjetovi – metafore)
 • Brutethink
 • Kuća slavnih (traži savjet od onih koji su već uspjeli)
 • Ideatoons hijeroglifi (jezik simbola)
 • Morfološka analiza (prisilno pridruživanje – forced association – velik broj kombinacija i potencijalnih rješenja)
 • Strukturirani brainstoming, cont’d („the more, the merrier“)

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Što je kreativnost?
 • ….Kreativnost je sposobnost koja nam omogućuje da promatrajući iste stvari koje vide i svi drugi donesemo zaključke drugačije od svih ostalih. A naša je kreativnost određena odabirima. Odabirima koje prihvaćamo i odabirima koje ne prihvaćamo.
  • Ako uvijek razmišljate na isti način, uvijek ćete dobivati iste rezultate. “…Osmišljavajući integralni pristup kompetitivnoj analizi uočili smo potrebu ostvarenja sinergijskog učinka primjene različitih analitičkih tehnika nad istim poslovnim problemskim prostorom Pritom smo uočili problem primjene ekspertnog znanja. Eksperti pojedinog poslovnog problemskog prostora vrlo su podložni učinku ustrajnosti s obzirom na to da se mentalni sklop brzo formira, ali teško mijenja. Posljedica jest asimiliranje novih činjenica u prvobitnu sliku sve dok one ne postanu značajno kontradiktorne s prvobitnom percepcijom te dok ta kontradikcija ne postane toliko očigledna da se nametne svijesti eksperta. To znači da će početna percepcija, iako možda netočna, odolijevati promjeni s obzirom na to da je količina informacija potrebna za pobijanje hipoteze značajno veća od količine koja je potrebna za početnu interpretaciju. Tražeći rješenje navedenog problema naišli smo na nove probleme: emocionalnu dimenziju naših misli i odluka; utjecaj mentalnih prečaca podsvijesti na svjesno razmišljanje; nagonsko promatranje okoline u obliku obrazaca; podložnost predrasudama i pretpostavkama i instinktivno oslanjanje na njih; tendenciju donošenja preuranjenog zaključka na temelju prepoznavanja sličnosti između trenutačne i neke prijašnje situacije; potrebu iznalaženja objašnjenje za sve, bez obzira na to jesu li ta objašnjenja precizna i točna; traženje i prikupljanje činjenica koje podupiru naša uvjerenja i prosudbe uz istovremeno izbjegavanje onih činjenica koje ih ne podupiru; sklonost pridržavanju neistinitih uvjerenja unatoč kontradiktornim dokazima i dr. Rješenje svih navedenih problema omogućuju kreativne analitičke tehnike pomažući identificirati i razbiti restriktivne mentalne sklopove koji onemogućuju otvaranje prema novim spoznajama i prihvaćanje alternativnih rješenja.
 • Sljedeća velika grupa problema koju smo morali riješiti jesu ideje, ideje, ideje!!! Odakle krenuti pri rješavanju određenog poslovnog problema? Potrebne su vam ideje. I to mnogo ideja. Ideja koje su dotada bile nezamislive. Zamisliti nezamislivo.

To bi trebao biti početak. Tada je moguće učinkovito upravljati rizicima i postići konkurentsku prednost. Tada je moguće biti “korak ispred”. Upravo zato istražili smo (i definirali) primjenu kreativnih analitičkih tehnika…”

(Iz Pregovora knjige Kopal, R.; Korkut. D.: Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, 2011.)

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

14 školskih sati (2 dana x 7 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije

Predavači

doc. dr. sc. Robert Kopal, znanstveni suradnik; profesor visoke škole u trajnom zvanju; posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost.

Dosadašnje profesionalno i znanstveno iskustvo: državni tajnik MUP-a RH; dekan Visokog učilišta Effectus; prodekan za R&D na Visokom učilištu Algebra te voditelj diplomskih studija Digitalni marketing i Podatkovni smjer; prodekan za nastavu na Visokoj poslovnoj školi Libertas; predavač i gost predavač na više visokih učilišta u RH i inozemstvu te na programu CROMA EduCare (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika); savjetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/znanstveni savjetnik; Chief Science Officer u IN2data; obavljao poslove glavnoga obavještajnog analitičara MUP-a RH; viši menadžer u POA-i i SOA-i; objavio 11 knjiga u RH i inozemstvu (Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara, Tehnike kompetitivne analize i dr.); autor više poglavlja u knjigama te 60+ stručnih i znanstvenih radova u RH i inozemstvu; voditelj i predavač na 100+ poslovnih i analitičkih radionica u RH i inozemstvu (trenirao policijske službenike 11 država); dizajnirao nekoliko specijaliziranih informacijskih sustava; certificirani trener obavještajne analitike  i analitičkog SW (20+ certifikata); član IALEIA-e i BDVA; izvršni urednik u International Journal of Digital Technology and Economy te član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te sudjelovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata; član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost; član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti; član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH – Europski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mjesto.

Najnovija knjiga “Kreativnost 4.0: evolucija i revolucija” objavljena je u listopadu 2018. godine.