Liderstvo i menadžment zasnovani na kompetencijama

Datum početka: studeni

Cilj radionice

Polaznici će razviti veću svijest o svom stilu vođenja i načinu na koji ga drugi percipiraju. Steći će osnovna znanja o korištenju različitih stilova vođenja i kako se prilagoditi zadanoj situaciji. Saznati će više o tome kako motivirati i zainteresirati zaposlenike. Osnovni cilj radionice je omogućiti polaznicima da povećaju razinu svog utjecaja na druge zaposlenike, vodeći računa o kontekstu situacije i postavljenim ciljevima.

Kome je radionica namijenjena?

Radionica je namijenjena svim sadašnjim i budućim vođama, menadžerima, voditeljima projekata i svima koji žele saznati kako biti uspješni, zadovoljni i ostvarivati dobre poslovne rezultate.

Sadržaj radionice

 • Menadžer vs. Vođa
 • Teorije vođenja
 • Stilovi vođenja u različitim situacijama
 • Inspirativno vođenje – važnost  emocionalne inteligencije
 • Važnost uspješne komunikacije – motivacijski sastanci
 • Umijeće delegiranja i upravljanja vremenom
 • Vođenje grupe – prilagođeno razini kompetencija zaposlenika i motivacije zaposlenika
 • Razvijanje odnosa – kako izgraditi vezu s vašim zaposlenicima
 • Evolucija šefa u modernog vođu

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Upravljati timovima i pojedincima
 • Prilagoditi vlastiti stil rukovođenja situaciji
 • Donositi dobre odluke kad je najteže
 • Kontinuirano poduzimati akcije koje će dovesti do željenih rezultata
 • Upravljati emocijama
 • Voditi efikasne sastanke
 • Voditi svoj tim na pravi način – biti rukovoditelj koji potiče, motivira

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Individualni i grupni rad
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Edukativni filmski sadržaji
 • Demonstracije i diskusije

Predavači

mr.sc. Marija Kalinić, direktorica je i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE (www.esm.hr), sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Od ukupno 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se godinama bavi. Zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke, stekla je bogato i raznoliko iskustvo u kreiranju i izvođenju razvojno-edukacijskih programa za zaposlenike svih hijerarhijskih razina u tvrtkama različitih djelatnosti (naročito u turizmu), na čitavom području Republike Hrvatske. Osim toga, radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u Sunce Koncernu d.d. Zagreb, tvrtci koja upravlja lancem hotela Bluesun, bila je zadužena za razvoj i implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar s grupom internih trenera i mentora, čijim radom i razvojem je također rukovodila. Marija Kalinić diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano je nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu. Posebno ističe edukacije iz Realitetne terapije, Points of You – vrlo kreativnih alata za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja (certificirana za njihovu primjenu u radu), NLPa NeuroLingvističkog Programiranja (certificirana je NLP trenerica), te INSPIRE – Happiness at work – upitnika za procjenu radnih i motivacijskih crta zaposlenika, te rukovodnih kompetencija (certificirana za primjenu u radu). Također, članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr), te predavačica kolegija Upravljanje ljudskim potencijalima na Visokoj poslovnoj  školi PAR Rijeka i kolegija Organizacijsko ponašanje na EFFECTUS studij financije i pravo – visokom učilištu Zagreb

dr.sc. Natalia Tutek predaje na EFFECTUS studij financije i pravo – visokom učilištu kolegije: Tehnike i vještine vođenja, Menadžment znanja i inovacija, Marketing financijskih institucija, Marketinško upravljanje i primjena. Diplomirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za Marketing. Doktorirala je 2018. godine informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Najnoviji znanstveni članak na engleskom jeziku objavila je u Zborniku radova sa Global Business Conference u Dubrovniku, 2017. godina, str. 345.-355., naslova „Customer Lifetime Value: Customers as Resource“. Zaposlena je u financijskom sektoru, u razvoju novih proizvoda banke. Njen posao obuhvaća vođenje tima i upravljanje cijelim procesom razvoja novih proizvoda i usluga od istraživanja tržišta, konkurencije i klijenata, analize podataka do konceptualizacije proizvoda i oblikovanja marketinškog miksa. Članica je udruge PWN Zagreb (Professional Womens Network) i udruge LeanIn Croatia.

Sabina Škrtić, članica Uprave Energia Naturalis grupe za korporativne odnose i poslovni razvoj. Ima bogato poslovno iskustvo u različitim industrijskim sektorima, koje je gradila kroz odgovorne zahtjevne pozicije kako u privatnom tako i u javnom i državnom sektoru.
Karijeru je započela 1997. g. u financijama Saponije d.d. Osijek, čiji je bila i stipendist, a od 2002. g. do danas  na pozicijama u srednjem i višem management-u među kojima se svakako izdvajaju pozicije Direktorice ljudskih potencijala Tvornice duhana Rovinj, a od 2004 i Korporativne direktorice ljudskih potencijala Adris Grupe. Bila je zadužena za ukupnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima u svim strateškim poslovnim jedinicama Adris Grupe, te nosila ulogu change manager-a i radila na svim razvojnim projektima.
Nastavak karijere od 2009. gradi na Hrvatskoj radioteleviziji gdje ubrzo osim poslova Direktorice ljudskih potencijala, dobiva i odgovornost  Zamjenice rukovoditelja proizvodnje programa HTV-a.
Na poziv Vlade Republike Hrvatske od 2013. g. postaje Pomoćnica ministra gospodarstva gdje u trogodišnjem mandatu obavlja najodgovornije i najizazovnije zadatke u segmentu industrije, investicija i energetike. U istom razdoblju uspješno provodi HGK kroz krizno razdoblje i osigurava kontinuitet rada te institucije.
Diplomirala je financijski management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, posjeduje Diplome in management na Henley Management College-u u Oxfordu. Usavršavala se na INSEAD-u i IEDC Bledu, te trenutno sluša doktorski program Ekonomija i globalna sigurnost na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uža profesionalna orijentacija u području upravljanja je strateško i organizacijsko restrukturiranje, upravljanje promjenama i krizno upravljanje.