Marketing

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja i uvide u proces upravljanja marketingom s posebnim naglaskom na marketing usluga.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima funkcije prodaje i nabave, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Marketing usluga
 • Internet marketing
 • Napredno korištenje društvenih mreža
 • Email marketing
 • Izrada marketinškog plana i upravljanje odnosa s klijentima (CRM)
 • Kako pripremiti marketing plani izračun povrata ulaganja
 • Online odnosi s javnošću i krizno komuniciranje
 • Interni marketing
 • Intra marketing
 • Zaključak

Polazinici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Upoznati koncept mogućnosti primjene i upravljanja dosezima marketinške koncepcije
 • Definirati ciljeve i područja marketinga usluga
 • Izraditi koncept plana primjene marketinga u uslužnom sektoru
 • Izraditi marketinški plan
 • Koristiti tehnike i alate u praksi primjene dosega marketinga usluga
 • Usvojiti koncept internog i intra marketinga

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristit različite metode poučavanja:

 • Primjere iz prakse
 • Razmjenu iskustava i znanja
 • Diskusiju
 • Demonstracije

Predavači

prof.dr.sc. Marinko Jurčević

Prof. dr. sc. Marinko Jurčević je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1997. god. magistrirao na dva poslijediplomska studija, specijalističkom i znanstvenom. Na istom fakultetu je doktorirao 2000.godine. Radno iskustvo je stjecao obavljajući različite poslove u gospodarstvu kao i u državnim tijelima uprave (Ministarstvo vanjskih poslova RH, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH).
Jedanaest godina je radio na HRT-u u Odjelu Marketinga HR-a, kao propagandist – realizator. Imenovan je prvim sudskim vještakom u Republici Hrvatskoj za marketing i medije. Od 2000. godine surađuje i izvodi nastavu na više visokoškolskih institucija. Kao stručni suradnik/konzultant/edukator, surađuje s više domaćih i međunarodnih poduzeća/ organizacija. Od 2007. god. stalno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kao redoviti profesor u trajnom zvanju, gdje je voditelj Katedre za pravo i ekonomiku, te je nositelj i izvođač nastave na više kolegija preddiplomskog, diplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija.