*Menadžer/ica u zdravstvenim sustavima

*Program izvodi EFFECTUS Visoko učilište

Datum početka: 

Dopusnica

Program usavršavanja Menadžeri u zdravstvenim sustavima izvodi Effectus studij financije i pravo – Visoko učilište uz dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-602-07/15-03/00310, ur. br.: 533-25-15-0002.

O programu

Vođenje zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sustavima jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Stoga je program usavršavanja za menadžera u zdravstvenim sustavima koncipiran tako da polaznika usavršava za djelotvorno poslovno upravljanje zdravstvenim sustavima različitih vrsta i na različitim razinama. Polaznik usvaja teorijska i praktična znanja i vještine važne za upravljanje organizacijom zdravstvenoga sustava te stječe sposobnost samostalnoga odlučivanja i odabira najpovoljnijih mogućnosti. Osim znanja iz medicine i zdravstva sadržaji nastavnih predmeta proširuju znanje polaznika i u upravljanju ljudskim resursima, financijskom upravljanju, u komunikaciji, te specifičnim novim područjima medicine i zdravstva. Temeljni ciljevi i zadatci ovako koncipiranoga programa cjeloživotnoga obrazovanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja menadžera koji upravljaju ili koji su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

Predmeti

 • Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenoga sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a
 • Ekonomsko-medicinske postavke bolničkoga sustava
 • Organizacija primarne zdravstvene zašite u RH – DZ, ZZJZ, ZHM
 • Politika lijekova i farmakoekonomija
 • Komunikacijske vještine i odnosi s medijima
 • Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenoga sustava
 • Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama
 • Osnove zaštite na radu
 • Obvezni doprinosi i porezni aspekti
 • Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo
 • Koncesije i privatno zdravstvo

Nastavne cjeline i podcjeline

Kompetencije nakon završetka programa

 • Znati upravljati zdravstvenim ustanovama
 • Potpuno poznavati pravno-ekonomske odrednice zdravstvenog sustava
 • Primijeniti metode i alate potrebne za upravljanje na svim razinama zdravstvenog sustava i ljudskim resursima u njemu
 • Analizirati tekuća financijska izvješća i koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka
 • Prepoznati različite stupnjeve utjecaja obveze javnih davanja na poslovanje ustanova
 • Primijeniti metode upravljanja poslovnim rizicima u zdravstvu

Trajanje programa

Fond sati: Program u trajanju od 195 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema predviđenom rasporedu.  

Vrijeme održavanja:

četvrtak: 17.00 – 20.15 sati
petak: 9.00 – 12.15 sati

 

Voditelji programa: izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat; mr.sc. Dražen Jurković, dr. med.

PREDAVAČI:

 • izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat
 • mr. sc. Dražen Jurković, dr. med.
 • dr. sc. Marinko Jurčević
 • dr. sc. Marko Baretić
 • dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.
 • prof. dr. sc. Davor Štimac
 • prof. dr. sc. Marko Banić
 • prof. dr. sc. Paško Anić Antić
 • doc. dr. sc. Robert Kopal
 • doc. dr. sc. Antonija Balenović
 • dr. sc. Marija Zuber
 • dr. sc. Miroslav Hanževački
 • dr. sc. Ksenija Klasić
 • dr. sc. Luka Vončina, dr. med.
 • dr. sc. Aljoša Šestanović
 • mr. sc. Marija Kalinić
 • mr. sc. Maja Grba Bujević, dr. med.
 • mr. sc. Ivan Idžojtić
 • Siniša Varga, prim. dr. dent.
 • Boris Lukovnjak, mag. oec.
 • Ivan Lukovnjak, dipl. oec.
 • Goran Trbojević, dipl. iur.
 • Darko Milković, mag. iur.
 • Ivana Rimac Lesički, dipl. nov.
 • Zvonimir Šostar, dr. med. 
 • Sani Pogorilić, mag. pharm.
 • Andreja Šantek, dipl. nov.
 • Antoaneta Bilić, dipl. oec.
 • Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec.

Uvjet upisa

U program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim ustanovama može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • Završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva
 • Završen sveučilišni preddiplomski studij
 • Završen stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima)
 • Završeni sveučilišni dodiplomski studi

 

Završetak programa

Nakon završetka programa za poslove MENADŽERA/ICE U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990: 2010 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Cijena

Ukupan iznos školarine je 20.000,00 kn

 • Za jednokratnu uplatu ukupnog iznosa školarine ostvaruje se 10% popusta na ukupan iznos školarine
 • Svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu školarine
 • Mogućnost plaćanja u šest rata bez kamata