Mogućnosti financiranja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Kohezijske politike 2021. – 2027. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Datum početka: 27. i 28.01.2021.

Cilj radionice

Cilj je upoznati polaznike s mogućostima financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru financijske perspektiva Europske unije 2021. – 2027.

U okviru radionice dat će se uvid u mogućnosti financiranja kroz fondove Europske unije u okviru Kohezijske politike i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, s naglaskom na teritorijalni razvoj.

Kome je radionica namijenjena?

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i županijskim razvojnim agencijama te javnim tijelima u njihovoj nadležnosti.

Sadržaj radionice

Prvi dan radionice:

1) Uvod u predavanje – proračun i strateški okvir Europske unije 2021. – 2027.
2) Mogućnosti financiranja za JLP(R)S u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost
3) Mogućnosti financiranja za JLP(R)S u okviru Kohezijske politike EU-a

Drugi dan radionice:

4) Mogućnosti financiranja za JLP(R)S kroz teritorijalne mehanizme
5) Priprema zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja
6) Q&A

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29993:2017 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

dvodnevna radionica 

Vrijeme i način održavanja:

On-line izvedba:

  • 17.00 – 19.15 sati – 1. dan radionice
  • 17.00 – 20.00 sati – 2. dan radionice

 

Cijena radionice:

  • 1.000,00 kn + PDV
  • 10% popusta za grupnu prijavu (više od 2 osobe)

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti praktične primjere.

Predavači

mr.sc. Ana Odak, mr.sc. Marija Rajaković, dr.sc. Jadran Antolović