Organizacijska kultura i timski rad

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja i uvide u područje organizacijske kulture i timskog rada, te njihovu povezanost – međusobno i s organizacijskim uspjehom.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Što je organizacijska kultura?
 • Organizacijska kultura i organizacijska klima – razlika i povezanost
 • Stvaranje organizacijske kulture
 • Vrste organizacijske kulture
 • Održavanje i promjena organizacijske kulture
 • Utjecaj organizacijske kulture i organizacijske klime na fluktuaciju (funkcionalnu/disfunkcionalnu) i apsentizam
 • Organizacijska kultura i timski rad
 • Razumijevanje i razvijanje timskog rada
 • Stvaranje učinkovitih timova
 • Zaključak

Polaznici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Znati što je organizacijska kultura i kako je povezana s vizijom i misijom, te uspjehom organizacije.
 • Osvijestiti u kakvoj vezi su organizacijska kultura i organizacijska klima, te kako ih mogu prepoznati/ mjeriti u svojoj organizaciji.
 • Uvidjeti kako se stvara, održava, te mijenja organizacijska kultura u organizaciji.
 • Naučiti koje su vrste organizacijske kulture i njihove karakteristike.
 • Povezati elemente organizacijske kulture koji su u vezi s fluktuacijom i apsentizmom zaposlenika.
 • Naučiti na koji način su povezani organizacijska kultura i timski rad, te kako se stvaraju učinkoviti timovi.
 • Osvijestiti što u njihovoj organizaciji treba poduzeti za razvoj timske kulture.

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: in-house ili Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije i diskusije

Predavači

mr.sc. Marija Kalinić, direktorica je i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE (www.esm.hr), sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Od ukupno 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se godinama bavi. Zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke, stekla je bogato i raznoliko iskustvo u kreiranju i izvođenju razvojnoedukacijskih programa za zaposlenike svih hijerarhijskih razina u tvrtkama različitih djelatnosti (naročito u turizmu), na čitavom području Republike Hrvatske. Osim toga, radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u Sunce Koncernu d.d. Zagreb, tvrtci koja upravlja lancem hotela Bluesun, bila je zadužena za razvoj i implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar s grupom internih trenera i mentora, čijim radom i razvojem je također rukovodila. Marija Kalinić diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano je nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu. Posebno ističe edukacije iz Realitetne terapije, Points of You – vrlo kreativnih alata za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja (certificirana za njihovu primjenu u radu), NLPa NeuroLingvističkog Programiranja (certificirana je NLP trenerica), te INSPIRE – Happiness at work – upitnika za procjenu radnih i motivacijskih crta zaposlenika, te rukovodnih kompetencija (certificirana za primjenu u radu). Također, članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr), te predavačica kolegija Upravljanje ljudskim potencijalima na Visokoj poslovnoj  školi PAR Rijeka i kolegija Organizacijsko ponašanje na Visokom učilištu EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo Zagreb.