Organizacijska podrška razvoju karijere zaposlenih

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Pružiti polaznicima temeljita znanja, iskustva i uvide u područje razvoja karijere zaposlenih i ulogu organizacija u tom razvoju, te njihovu povezanost – međusobno s konceptom suvremenog upravljanja ljudskim potencijalima i s organizacijskim uspjehom u konačnici.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, potpredsjednicima i direktorima sektora, direktorima centara za upravljanje ljudskim potencijalima, menadžerima svih razina, voditeljima pojedinih funkcija i zaposlenicima funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Što podrazumijeva karijera zaposlenih, što uključuje, te zašto je važna u upravljanju ljudskim potencijalima?
 • Koja je uloga organizacija i s kojim sadržajima organizacije mogu učinkovito upravljati karijerom zaposlenih?
 • Sadržaji, modeli i instrumenti upravljanja karijerom zaposlenih koji su tek na početku svoje karijere
 • Sadržaji, modeli i instrumenti upravljanja karijerom zaposlenih koji su u sredini razvoja svoje karijere
 • Sadržaji, modeli i instrumenti upravljanja karijerom zaposlenih koji su na kraju svoje karijere i pred umirovljenjem
 • Ogledni primjer rada savjetovališta u okviru centra za ljudske potencijale za razvoj karijere zaposlenih
 • Mogući modeli, pravci i sadržaji diverzifikacije organizacijske strukture s ciljem kreiranja karijere zaposlenih
 • Uvjeti, postavke i ograničenja u provedbi modela učinkovitog upravljanja karijerom zaposlenih
 • Očekivani učinci učinkovitog upravljanja karijerom zaposlenih na poslovni uspjeh organizacije
 • Zaključak

Polazinici će na ovoj radionici savladati sljedeće ishode

 • Znati što je plan karijere zaposlenih, zašto je važan i kako je taj plan povezan s učinkovitim upravljanjem ljudskim potencijalima i ljudskim kapitalom, te s vizijom i misijom i uspjehom organizacije
 • Osvijestiti u kakvoj vezi je kreativna podrška organizacija razvoju karijere zaposlenih s učinkovitim upravljanjem ljudskim potencijalima i uspjehom organizacije
 • Naučiti kako se učinkovito realiziraju modeli i instrumenti upravljanja karijerom zaposlenih po fazama razvoja te karijere
 • Naučiti i prihvatiti sadržaje promjena koje su unutar organizacija potrebne kako bi se mogao učinkovito implementirati sustav upravljanja karijerom zaposlenih
 • Povezati elemente organizacijske strukture, vođenja ljudstva i organizacijske kulture s izloženim modelima upravljanja karijerom zaposlenih po fazama te karijere
 • Usvojiti potrebne promjene unutar organizacija, prvenstveno unutar funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, koje su neophodne u implementaciji predloženih sadržaja i modela upravljanja karijerom zaposlenih

Nakon završetka radionice, polaznicima se izdaje Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja

 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristit različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne metričke instrumente
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije

Predavači

mag.oec. Sanja Gutić Martinčić rođena je 25. kolovoza 1979. godine u Makarskoj. Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer turizam. U periodu 2005.-2007. godine intenzivno radi na stjecanju novih znanja, te na Poslovnom učilištu Ibis uspješno završava programe usavršavanja i to : Marketing menadžer u turizmu i Menadžer malog poduzetništva. Godinama je radila u turizmu, obavljajući brojne komercijalne i operativne poslove u renomiranim turističkim agencijama Atlas i Kompas. Uslijed stečenog bogatog iskustva rada u turizmu, 2015.g. objavljuje koautorsku knjigu „Istraživanje turističkih tržišta“ (Grafika d.o.o., Osijek).
2016. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Univerzitetu modernih znanosti CKM Mostar iz područja Upravljanje ljudskim resursima. Trenutno radi na pisanju doktorskog rada iz oblasti Upravljanja karijerom.
U posljednje dvije godine sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija, te objavila 8 znanstvenih i 3 stručna rada, a sve iz oblasti ljudskih resursa.
2017. godine objavljuje svoju prvu autorsku knjigu Upravljanje karijerom (Effectus – studij financije i pravo, Visoko učilište, Zagreb).
Trenutno je predavač u znanstvenom području društvenih znanosti na Effectus – studij za financije i pravo, Zagreb.