OTVOREN NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Poslovnog učilišta EFFECTUS

Na temelju odluke Upravnog vijeća Ustanove za obrazovanje odraslih „Poslovno učilište EFFECTUS“, a sukladno odredbama članaka 38-41. Zakona o ustanovama (NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 24 Statuta Poslovnog učilišta EFFECTUS Upravno vijeće Poslovnog učilišta EFFECTUS na sjednici održanoj ­­­­­­­­­­­­­­­­­11.03.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Poslovnog učilišta Effectus

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom, kandidat/kinja mora:

 • Imati kvalifikaciju na razini 6. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ili visoku stručnu spremu,
 • Imati najmanje 5 godina iskustva na rukovodećim poslovima

Za ravnatelja/icu ne može biti imenovana osoba:

 • Kojoj je sudskom odlukom zabranjeno obavljanje funkcije ravnatelja, dok ta zabrana traje
 • Kojoj je izrečena mjera koja ima za pravnu posljedicu nemogućnost obavljanja funkcije ravnatelja
 • Koja je osuđena za kaznena djela zbog kojih se prema odredbama Kaznenog zakona nemože obavljati funkcija ravnatelja
 • Koja zbog drugih razloga utvrđenih zakonom ne može obavljati funkciju ravnatelja

Uz prijavu za natječaj kandidat/kinja dostavlja:

 • Životopis
 • Dokaz o kvalifikaciji
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Plan rada za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave na službenim elektroničkim stranicama Ustanove.

Prijave se primaju na adresu: Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove Poslovno učilište Effectus – Ne otvaraj“