POČETAK NOVOG CIKLUSA OBRAZOVNIH MODULA – Temeljne Problem- solving i kreativne analitičke tehnike, Teorija igara, Intelligence Analysis, Statistika za nematematičare, Growth Mindset

Poštovani,

sretni smo vas obavijestiti o početku novog ciklusa otvorenih Obrazovnih modula! Ovim putem sve zainteresirane pozivamo da zajedničkim sudjelovanjem obogatimo vaš portfolio znanja za još jednu uspješno implementiranu razinu.

Kako bismo potvrdili rečeno, nakon završetka Obrazovnog modula, polaznicima će se izdati:
Certifikat ISO 29990:2010 Quality Management na hrvatskom i engleskom jeziku, kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

U mogućnosti smo vam ponuditi sljedeće Obrazovne module i veselimo se budućoj suradnji upravo s vama!

Obrazovni modul –radionica; Temeljne „problem solving“ i kreativne analitičke tehnike

Zanima vas što su to „problem solving“ tehnike i kako vam njihova primjena u svakodnevnom poslovanju može pomoći savladati instinktivne mentalne osobine zbog kojih griješite? Ili vas više zanima kreativnost pri rješavanju određenog poslovnog problema? Nedostaje li vam ideja? Teško vam je zamisliti nezamislivo? Ovim Obrazovnim modulom nudimo vam uvid u sva riješenja postavljenih pitanja. Pomoći ćemo vam da učinkovito upravljate rizicima i postižete konkurentsku prednost. Pokazat ćemo vam kako biti „korak ispred“.

Obrazovni modul je namijenjen članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

 • Kako savladati instinktivne mentalne osobine zbog kojih griješimo u poslovanju?
  – npr. obično započinjemo analizu nekog problema formulacijom svojih zaključaka; time krećemo od mjesta gdje bismo trebali završiti naš analitički proces
  – npr. svaka naša misao i svaka odluka koju donesemo ima određenu emocionalnu dimenziju
  – npr. svijet oko sebe nagonski promatramo u obliku obrazaca, koje naš um prepoznaje temeljem sjećanja o prošlim iskustvima, a stvaranje stereotipa je jedan od oblika izrade obrazaca
 • Zašto u poslovnom odlučivanju izbjegavamo vjerojatnost?

–       kada ste posljednji put trebali odabrati između različitih alternativa čija je izglednost određena pripadajućom vjerojatnošću?

 • Kako učinkovito upravljati opcijama, ishodima, vjerojatnostima, korisnostima…i drugim važnim čimbenicima za vaše odlučivanje?
 • Što su to problem solving tehnike?
 • Kako učinkovito primijeniti problem solving tehnike u svakodnevnom poslovanju?
 • Što je kreativnost…. „Kreativnost je sposobnost koja nam omogućuje da promatrajući iste stvari koje vide i svi drugi donesemo zaključke drugačije od svih ostalih. A naša je kreativnost određena odabirima. Odabirima koje prihvaćamo i odabirima koje ne prihvaćamo.“

 

Ako uvijek razmišljate na isti način, uvijek ćete dobivati iste rezultate.
„Osmišljavajući integralni pristup kompetitivnoj analizi uočili smo potrebu ostvarenja sinergijskog učinka primjene različitih analitičkih tehnika nad istim poslovnim problemskim prostorom Pritom smo uočili problem primjene ekspertnog znanja. Eksperti pojedinog poslovnog problemskog prostora vrlo su podložni učinku ustrajnosti s obzirom na to da se mentalni sklop brzo formira, ali teško mijenja. Posljedica jest asimiliranje novih činjenica u prvobitnu sliku sve dok one ne postanu značajno kontradiktorne s prvobitnom percepcijom te dok ta kontradikcija ne postane toliko očigledna da se nametne svijesti eksperta. To znači da će početna percepcija, iako možda netočna, odolijevati promjeni s obzirom na to da je količina informacija potrebna za pobijanje hipoteze značajno veća od količine koja je potrebna za početnu interpretaciju. Tražeći rješenje navedenog problema naišli smo na nove probleme: emocionalnu dimenziju naših misli i odluka; utjecaj mentalnih prečaca podsvijesti na svjesno razmišljanje; nagonsko promatranje okoline u obliku obrazaca; podložnost predrasudama i pretpostavkama i instinktivno oslanjanje na njih; tendenciju donošenja preuranjenog zaključka na temelju prepoznavanja sličnosti između trenutačne i neke prijašnje situacije; potrebu iznalaženja objašnjenje za sve, bez obzira na to jesu li ta objašnjenja precizna i točna; traženje i prikupljanje činjenica koje podupiru naša uvjerenja i prosudbe uz istovremeno izbjegavanje onih činjenica koje ih ne podupiru; sklonost pridržavanju neistinitih uvjerenja unatoč kontradiktornim dokazima i dr. Rješenje svih navedenih problema omogućuju kreativne analitičke tehnike pomažući identificirati i razbiti restriktivne mentalne sklopove koji onemogućuju otvaranje prema novim spoznajama i prihvaćanje alternativnih rješenja.“

 

„Sljedeća velika grupa problema koju smo morali riješiti jesu ideje, ideje, ideje!!! Odakle krenuti pri rješavanju određenog poslovnog problema? Potrebne su vam ideje. I to mnogo ideja. Ideja koje su dotada bile nezamislive. Zamisliti nezamislivo. To bi trebao biti početak. Tada je moguće učinkovito upravljati rizicima i postići konkurentsku prednost. Tada je moguće biti “korak ispred”. Upravo zato istražili smo (i definirali) primjenu kreativnih analitičkih tehnika.”

Iz Pregovora knjige Kopal, R.; Korkut. D.: Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, 2011.

 

Vrijeme održavanja 23/24. rujna, 2019. , u dvodnevnom terminu od 9h do 14.30h

Mjesto održavanja:  Poslovno učilište Effectus

Cijena po polazniku 2.500,00 kn + PDV

Stručni voditelj:  doc.dr.sc. Robert Kopal

 

Obrazovni modul- radionica; Intelligence Analysis

 

Analiza je ključna komponenta pomoći rukovodstvu tvrtke u donošenju odluka. Bez dobrih analitičkih sposobnosti tvrtka je podložnija napadima izvana, a povećava se i vjerojatnost da će propustiti prilike. Cilj ovih Obrazovnih modula je pružiti uvid u konceptualni okvir intelligence analysis-a te specifična znanja i vještine za primjenu metoda, tehnika i alata nužnih za svladavanje izazova svih oblika konkurentskog okruženja. Obrazovni ciklus predstavlja obavezne module za stjecanje Intelligence Analysis certifikata, a pokrivaju; Basic, Advanced, Expert i Strategic modul. Svaki modul traje 20 školskih sati, odnosno tri dana (četvrtkom u poslijepodnevnom terminu, petkom cijeli dan i subotom u prijepodnevnom terminu).

Obrazovni modul je namijenjen članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

 

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

 • prepoznati i razumjeti ulogu problem-solving tehnika u planiranju/odlučivanju;
 • identificirati adekvatne alate i metode u rješavanju kompleksnih poslovnih problema i donošenju poslovnih odluka;
 • demonstrirati napredno znanje i vještine u području primjene analitičkih tehnika napredne razine na poslovnim slučajevima;
 • razumjeti važnost divergentnog načina razmišljanja u različitim segmentima života
 • prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline
 • identificirati ključne pojmove važne za razvoj kreativnosti i primjenu inovativnih rješenja u različitim područjima poslovanj
 • prepoznati i opisati problem kreativnih blokada u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju
 • primjenjivati znanja i vještine iz područja kreativnih tehnika u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju
 • prepoznati i razumjeti ulogu kreativnosti i inovativnosti u poslovnom planiranju/odlučivanju;
 • prepoznati i razumjeti ulogu strateške analize kao podrške planiranju/odlučivanju;
 • demonstrirati napredno znanje i vještine u području primjene strateških analitičkih tehnika na poslovnim slučajevima;
 • razumjeti i primijeniti tehnike strateškog planiranja;
 • razumjeti i primijeniti tehnike generiranja i testiranja hipoteza;
 • razumjeti i primijeniti tehnike izrade scenarija i indikatora te vrednovanja indikatora;
 • izraditi kvalitetne strateške analitičke proizvode.

 

Vrijeme održavanja:  razdoblje od 19. rujna do 19. prosinca, 2019., 1x mjesečno; čet poslijepodne, pet cijeli dan, subota ujutro

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Effectus

Cijena po polazniku:  ukupan iznos za sva četiri modula iznosi 15.000,00 kn + PDV

Stručni voditelj: doc.dr.sc. Robert Kopal

 

Obrazovni moduli – radionice; STATISTIKA ZA NEMATEMATIČARE

 1. Osnove deskriptivne statistike

Cilj Obrazovnog modula je upoznavanje polaznika s osnovnim statističkim metodama i tehnikama prikupljanja, sortiranja i analiziranja podataka s naglaskom na interpetaciju dobivenih rezultata te primjenu stečenih znanja iz područja statistike u poslovnoj praksi.

Ovaj Obrazovni modul ima za cilj pomoći svima koji ne dolaze s matematičkim i statističkim znanjima, a u poziciji su donošenja upravljačkih i poslovnih odluka u kojima ova znanja mogu biti ključna.

Obrazovni modul je namijenjen članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

 

Segmenti sadržaja Obrazovnog modula- radionice:

 1. A) Statistika kao znanost  – osnovni pojmovi
 2. B) Grafički prikazi  – stupčani graf, strukturni krug, vremenski graf, histogram, dijagram raspršenja, stablo- list dijagram
 3. C) Mjere centralnosti – srednja vrijednost, medijan, mod
 4. D) Mjere raspršenosti – rang, interkvartilni rang, varijanca, standardna devijacija, grafički prikaz (box plot)
 5. E) Pozicijske mjere – prvi i treći kvartil

 

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

 • Iskazati definicije osnovnih statističkih pojmova
 • Izračunati i interpretirati osnovne statističke pokazatelje – mjere centralnosti i mjere raspršenosti podataka

 

Vrijeme održavanja:   18/19. listopada, 2019. , u dvodnevnom terminu od 9h do 14.30h

Mjesto održavanja:  Poslovno učilište Effectus

Cijena po polazniku:  15.000,00 kn + PDV

Stručni voditelj:  mr.sc. Višnja Jurić

 

  2. Deskriptivna statistika i vjerojatnost

Pozivamo vas na sudjelovanje na Obrazovnom modulu Deskriptivna statistika i vjerojatnost od ukupnog trajanja 12 školskih sati. Cilj Obrazovnog modula je upoznavanje polaznika s osnovnim statističkim metodama i tehnikama prikupljanja, sortiranja i analiziranja podataka s naglaskom na interpetaciju dobivenih  rezultata, te primjenu stečenih znanja iz područja statistike u poslovnoj praksi.

Ovaj Obrazovni modul ima za cilj pomoći svima koji ne dolaze s matematičkim i statističkim znanjima, a u poziciji su donošenja upravljačkih i poslovnih odluka u kojima ova znanja mogu biti ključna.

Obrazovni modul je namijenjen članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Segmenti sadržaja Obrazovnog modula – radionice su:

 1. A) Mjere centralnosti na grupiranim podacima
 2. B) Kovarijanca i korelacija
 3. C) Bazni i verižni indeksi
 4. D) Osnove vjerojatnosti

 

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

 • Izračunati i interpretirati koeficijent korelacije 
 • Izračunati i intepretirati verižne i bazne indekse
 • Primijeniti osnovna pravila vjerojatnosti

 

Vrijeme održavanja: 25/26. listopada, 2019., u dvodnevnom terminu od 9h do 14.30h

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Effectus

Cijena po polazniku: 15.000,00 kn + PDV

Stručni voditelj:  mr.sc. Višnja Jurić

 

Obrazovni modul – radionica; Teorija igara i odlučivanje

Cilj ovog Obrazovnog modula je pružiti uvid u temeljne pojmove i principe teorije igara, te na konkretnim primjerima (sprječavanje ulaska na tržište, cjenovni rat, R&D, izravna inozemna ulaganja i dr.) omogućiti polaznicima razumijevanje ne-matematičkih znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu teorije igara u procesu odlučivanja.
Obrazovni modul je namijenjen članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

 

Segmenti sadržaja Obrazovnog modula – radionice:

 • TEMELJNI POJMOVI TEORIJE IGARA

– Raščlamba segmenata teorije igara

           – Terminologija strukture igara

 • KLASIFIKACIJA IGARA

–       Sekvencijalne igre i simultane igra

–       Igre s nultom sumom i igre s promjenjivom sumom

–       Jednokratne igre i iterirane igre

–       Igre sa savršenim informacijama i igre s nesavršenim informacijama

–       Strateški potezi; igra i predigra

–       Kooperativne igre i nekooperativne igre

–       Simetrične igre i asimetrične igre

 

 • SIMULTANE IGRE: KONCEPTI RJEŠENJA
 • SEKVENCIJALNE IGRE: KONCEPTI RJEŠENJA
 • ATOMSKE IGRE
 • STRATEŠKI POTEZI: MEHANIZMI MANIPULACIJE
 • NESIGURNOST I INFORMACIJE
 • PRAKTIČNA PRIMJENA TEORIJE IGARA U SPECIFIČNIM POSLOVNIM SLUČAJEVIMA

 

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

 • Na ovoj radionici bavit ćete se konkretnom poslovnom problematikom:
 1. obranom tržišta s obzirom na ulazak konkurenta, npr:

–       je li Monopolistova prijetnja borbom vjerodostojna, odnosno uvjerljiva?

–       hoće li Monopolist pokušati spriječiti ulazak?

–       ako prijetnja suprotstavljanjem ne spriječi ulazak Konkurenta, postoji li način da Monopolist svoju prijetnju učini uvjerljivom?

 1. cjenovnim ratom i usklađivanjem cijena
 2. oglašivačkim ratom
 3. otvaranjem novog trgovačkog centra (ili podružnice)
 4. formiranjem učinkovitog projektnog tima
 5. postizanjem kredibiliteta
 6. rješavanjem informacijske asimetrije odnosno problematikom moralnog hazarda i nepovoljnog izbora, npr.
  – ako poslodavac zna koje su sposobnosti radnika, ali ne zna koliku je razinu napora radnik spreman uložiti, riječ je o problemu moralnog hazarda sa skrivenim akcijama

–       ako radnik zna koje su njegove sposobnosti, ali poslodavac to ne zna, to je problem nepovoljnog izbora

 1. prikrivanjem informacija i iznalaženjem informacija

–       npr. ako radnik koji je upoznat s vlastitim sposobnostima može pribaviti uvjerenja o svojim sposobnostima prije nego potpiše ugovor s poslodavcem, govorimo o signaliziranju

–       ako radnik pribavi potvrde kao odgovor na ponudu poslodavca o visini plaće, riječ je o provjeravanju.

 1. Također ćete saznati odgovore na primjerice sljedeća pitanja:

–       Kako može ponuda od 97,5$ po dionici pobijediti u nadmetanju sa ponudom od 102$?

–       Zašto su proizvođači cigareta bili “sretni” kada su zabranjene reklame na televiziji?

–       Koje su to poslovne situacije u kojima je u našem najboljem poslovnom interesu da nas netko “ucjenjuje”?

–       Zašto biste u posljednjih 5 minuta nogometne utakmice pokušavali dati gol sebi i/ili protivničkoj ekipi? I kakve to veze ima s teorijom igara?

–       Kako poslovno uspješno igrati igru ultimatuma…kukavice…borbe spolova…?

–       Zašto je najvažnija igra u poslovanju zatvorenikova dvojba?

–       Kako učinkovito poslovno primijeniti strateške mehanizme manipulacije: prijetnju, obećanje i opredjeljenje?

 • Teorija igara omogućiti će Vam da “pobijedite” i kada objektivno to niste u stanju

–       Kako je to moguće? Tako što ćete primjenom teorije igara maksimizirati poslovni rezultat u slučaju pobjede i minimizirati gubitak u slučaju poraza

 • Ponekad su naše poslovne situacije određene postavkama temeljem kojih i uz svu stručnost i znanje nije moguće pobijediti. Ponekad i gubimo.
 • Teorija igara pomoći će Vam da pobijedite kada god postoji mogućnost pobjede, a ako već morate izgubiti, pomoći će Vam da izgubite “s najmanjom mogućom razlikom”.

  “To know game theory is to change your lifetime way of thinking”

“To be literate in the modern age, you need to have a general understanding of game theory.”

 Paul Samuelson

 

Vrijeme održavanja:   25/26. rujna, 2019., u dvodnevnom terminu od 9h do 14.30h

Mjesto održavanja: Poslovno učilište Effectus

Cijena po polazniku:  2.500,00kn + PDV

Stručni voditelj: doc.dr.sc. Robert Kopal

 

Obrazovni modul- radionica „Growth Mindset“

Program osvještavanja vlastitih potencijala i voditeljskih vještina nastao u suradnji PU Effectus i Eppur si muove

 

Životne okolnosti – i poslovne i privatne, sve su kompleksnije i stresnije, što od nas zahtijeva brzu prilagodbu promjenama, drugačija ponašanja i pristupe radu, kolegama, nadređenima, podređenima, djeci, prijateljima, partnerima. Za uspješnu prilagodbu tim okolnostima i odnosima, nužni su novi načini razmišljanja. Načini koji potiču veću inovativnost, drugačiji fokus, otvorenost za novo i manje poznato, te koji preispituju postojeće pretpostavke i paradigme.

Cilj ovog programa je pružiti Vam uvide u zakonitosti ljudskog funkcioniranja i međuljudske interakcije, pomoći Vam otkriti vlastite potencijale, te Vam dati metode i tehnike za razvoj boljih odnosa u poslovnom i privatnom životu.

 

Polaznici će na ovom Obrazovnom modulu- radionici savladati sljedeće ishode:

Organizacije

 • Bolja komunikacija s klijentima i kolegama na poslu
 • Učinkovitije vođenje tima i bolja motivacija suradnika
 • Razvijenije vještine prezentiranja, delegiranja, vođenja sastanaka i donošenja odluka
 • Bolje upravljanje konfliktima, promjenama na poslu, vremenom i radnom uspješnosti

Polaznici

 • Bolji odnosi s kolegama, podređenima, nadređenima, djecom, prijateljima, partnerom
 • Jasniji uvid u vlastite jake strane i područja osobnog razvoja (i kroz program i kroz Inspire upitnik)
 • Ovladavanje metodama i tehnikama za osobnu promjenu i povećanje zadovoljstva svojim životom
 • Smanjenje stresa te povećanje sigurnosti u vlastite izbore i postupke

 

Dodatna vrijednost programa

Procjena vlastitih radnih i motivacijskih crta, te rukovodnih kompetencija temeljem INSPIRE upitnika! Svaki polaznik dobiva osobni izvještaj koji uključuje:

 • opće radne karakteristike
 • menadžerske osobine
 • sklonosti ponašanja u radu
 • uklapanje u tim
 • predispozicije sagorijevanja na poslu
 • vještine rješavanja konflikata, te preporuke  za rukovođenje i komunikaciju!

 
Stručni voditelj:  mr.sc. Marija Kalinić

Vrijeme održavanja:  4 mjeseca, kroz 9 radionica – svake druge srijede od 13:00 do 18:30h  

Mjesto održavanja:  Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb

Cijena po polazniku: Za prijave i uplate do 20.11.2019., cijena programa po polazniku iznosi 13.500 kn. Za prijave nakon 20.11.2019., cijena programa po polazniku iznosi 15.000 kn

Napomena: za fizičke osobe i kompanije koje nisu u sustavu PDV-a, PDV je uračunat u cijenu, a za kompanije koje su u sustavu PDV-a, na navedene iznose se obračunava PDV. U slučaju privatnog plaćanja, moguće je plaćanje u 6 mjesečnih rata!

Napomena: Program se odvija u malim grupama, do najviše 10 polaznika te čini cjelinu, stoga nije moguće pohađati pojedine module. Iz jedne tvrtke je moguće prijaviti najviše jednog polaznika.

Za više informacija o Obrazovnom modulu, predavaču i prijavi, kontaktirajte nas;

Marija Kalinić | marija.kalinic@esm.hr  | +385 (0)98 472 618

Mirta Mandarić | mirta.mandaric@effectus.com.hr I  +385 (0)98 926 9358