POČETAK PROGRAMA – NADZOR I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

III generacija programa Nadzor i korporativno upravljanje započela je sa nastavnim predavanjima 06.03.2018. uz predavanje akademika Jakše Barbića a na temu Osnovna obilježja trgovačkih društava.
U narednim predavanjima polaznici će se upoznati sa temama iz područja prava, financijskog poslovanja te iz oblasti korporativne sigurnosti.