mr.sc. Marija Tufekčić

mr.sc. Marija Tufekčić

Voditelj programa "Koordinator pripreme i provođenja projekata EU"; Predavač